Friday, 7 September 2012

SA se Swart Bevolkingsaanwas

Baie interessante statistiek uit die South African Native Affairs Commission Report van 1905. Die hele Suid-Afrika, met Bechuanaland en Suid-Rhodesië ingesluit, het maar 4,6 miljoen swartes gehad! So lyk dit:

Kaapkolonie 1,4m
Natal 904 000
Transvaal 812 000 met 134 000 tydelike werkers
Swaziland 85 000
Vrystaat 235 000
Suid-Rhodesië 570 000
Basotholand 347 000
Betsjoeanaland 119 000

Die teenswoordige SA het dus slegs 3 351 000 swartes gehad. Binne slegs een honderd jaar het hul bevolking met meer as 20 vermenigvuldig deur aanwas en immigrasie.

No comments:

Post a Comment