Tuesday, 11 December 2012

Naamlys van Boere by Bloedriver en die Gelofte

Deur  Cuan Elgin, outeur van:  Bulala: A True Story Of South Africa

Vind Cuan Elgin op Facebook : BULALA by Cuan Elgin

Koop die boek Bulala: A True Story Of South Africa hier:

Kalahari.com : http://www.kalahari.com/books/Bulala-Bulala-Tagati/632/39409700.aspx

Amazon.com : http://www.amazon.com/Bulala-True-Story-South-Africa/dp/1588402940

Volgens Dewald Johannes Pretorius is hierdie lys die naamlys van offisiere en manskappe in  Die Slag van Bloedrivier.

Soek jou familienaam en as jy dit vind, sal jy besef daar rus 'n verpligting op jou en jou kinders om die eed, afgele op 16 Desember te eer - my familienaam is daar, is joune?


Hoofkommandant: Pretorius Andries Wilhelmus Jacobus
Assistent-HoofKmdt: Landman Karel Pieter
Kommandante:
Jacobs Pieter Daniël
de Lange Johan Hendrik (Hans Dons)
Potgieter Jacobus (Koos)
Erasmus Stephanus
Uys Jacobus Johannes
Meyer Lucas Johannes
Laerkommandante :
Pretorius Albertus (ook kannonnier)
Erasmus Lourens
Moolman Piet (Rooi Piet)
Fronemann Christoffel Cornelis
Veldkornette:
Steyn Johannes C
Viljoen Gert
Pretorius Hercules Albertus (Bart)
van Staden Gert
Lombard Stephanus
Scheepers Jan
Fourie Hermanus
Cowie William
Labuschagne Casper
Joubert Jan (ook kanonnier)
Godsdiensleiers :
Cilliers Sarel Arnoldus
du Plessis Jan (ook 'n Veldkornet)
Joubert Pieter J
Kanonniers:
Rudolph Petrus Johannes
Pretorius Gerhardus
Manskappe:
Aucamp Piet
Badenhorst H
Badenhorst P
Bantjes Jan Gerritze
Beneke Johannes
Bester Barend Jacobus
Bester Lourens Rasmus
Bester Paul Michiel
Bezuidenhout Daniël P
Biddulph Thomas Jervis
Bierman Isak
Biggar Alexander Harvey
Bodes Barend
Bornman Johannes Jurgens
Boshoff Jakobus (Jan)
Botha Ernst Adriaan Lodewyk
Botha Hendrik
Botha J C
Botha Jan
Botha L
Botha P J
Botha P R
Botha T F
Botha Theunis
Bothma Carel A
Bothma Daniël
Breytenbach Chris
Breytenbach Izaak Johannes
Breytenbach Jacob Coenraad
Breytenbach Johan Hendrik
Breytenbach Johannes Jacobus
Bronkhorst Johannes Jacob
Bronkhorst Johannes Jacobus
Bronkhorst Samuel Johannes
Bruwer Eduard Christiaan
Bruwer Hans
Bruyn Piet
Buitendagh Carel Hendrik
Burger Jacobus Johannes
Burger S W
Buys Piet
Claassens Christiaan
Coetzee Cornelis
Coetzer J J
Coetzer Philippus Jeremias
Coetzer Thys
Combrinck G
Cronjé Abraham
Cronjé Piet
Davel Henning
Davel Jan
Dannhauser Thomas Richard
de Beer C (Snr)
de Beer Abraham
de Beer Christiaan M
de Beer Jan Christiaan
de Beer Johannes A
de Beer Stephanus A (Snr)
de Beer Zacharias Jacobus
de Clercq Abraham
de Clercq Barend
de Clercq C
de Clercq Jacob
de Jager Frederick Johannes
de Jager Izak J
de Jager Johannes Wilhelmus
de Jager Lodewyk
de Lange Adriaan (Jnr)
de Lange Robert
de Wet Kootjie
de Wet P
de Winnaar S
Dreyer C Sr
Dreyer F
Dreyer I
du Plessis Francois
du Plessis Jan
du Plessis P
du Plooy Hendrik
du Plooy Willem
du Plooy Wouter
du Preez P D
Deysel F
Engelbregt Adriaan
Engelbregt E
Engelbregt Gerhardus
Engelbregt H (jong)
Engelbregt H H (Snr)
Engelbregt Johannes Hendrik
Enslin Johannes Jacobus
Erasmus Antonie
Erasmus Barend
Erasmus Cornelis
Erasmus Daniël Elardus
Erasmus Hans
Erasmus Jacobus
Erasmus Pieter Erasmus
Erasmus Stephanus E
Esterhuizen Jan
Ferreira Marthinus Stephanus
Fick Hendrik
Fisher Jan
Fourie Christiaan Erns
Fourie Dirk S
Fourie Hermanus
Fourie Philip
Garden Kapt. (Engels)
Geers Carel
Giezing Fredrich
Goosen Marthinus
Gouws Daniël
Gouws Jacob I
Gouws J Marthinus
Gouws P
Greyling Jan Cristoffel
Greyling Pieter Jacobus
Grobbelaar Nicolaas
Grobbelaar Pieter Schalk
Grove Hermanus Gerhardus
Hammes Pieter Johannes
Hattingh C
Hattingh Francois
Hattingh Johannes Dewald
Hattingh Johannes Hendrik
Herbst M
Heydenreich Cornelis Frederik
Human P G
Jacobs Gabriël Gerhardus Nic
Jacobs Pieter Daniël
Jacobsz Jan
Janse van Rensburg Lukas
Janse van Rensburg Nicolaas M
Janse van Vuren Luckas Gerhardus
Janszen Willem
Jordaan Willem
Joubert Abraham Benjamin
Joubert Gideon
Joubert Jan
Joubert Jan (jnr.)
Joyce Robert
Kemp G
Kemp Jacobus
Kemp Petrus J
Klaassen P
Klopper H
Klopper Jacobus
Koekemoer C
Koekemoer Marthinus
Kritzinger Lewis
Kruger Jan
Kruger P E
Kruger T J
Laas Cornelius
Laas Mathys
Labuschagne J P
Labuschagne J H (Jan Groen)
Labuschagne Willem Adriaan
Landman A K P (Snr)
Landman Jan (Doringberg)
le Roux D
le Roux Nicolaas
Leech
Liebenberg Christiaan Jacobus
Liebenberg Christiaan Jacobus
Lindeque G (Snr)
Lindeque Petrus
Lombard Hans
Lombard Hermanus Antonie
Lombard S
Lotter Johannes
Ludick M J
Malan D J J
Malan David D
Malan Jacob Jacobus
Malan Stephanus
Marais Coenraad
Marais Johannes L
Marais Stephanus Abraham
Marcus F
Maré Wynand Wilhelmus
Maritz Pieter
Maritz Salomon Gerhardus
Maritz Salomon Stephanus
Martens Hendrik Jacobus
Martens Jan Thomas
Marx Frans
Meintjes Albertus Jacobus
Meinties Jacobus William
Meintjes Schalk
Mey Christiaan Lodewyk
Meyer Jacob
Meyer Jan
Meyer Lukas
Meyer Theodorus
Mienie Frederik Christiaan
Mienie J
Moolman I
Muller Christiaan
Muller Jan
Naude Jacob
Naude Philip Jacobus
Naude Francois Paulus
Neethling Hendrik Ludolf
Neethling Schalk Willie
Neethling Willem
Nel Louis J
Nell Theunis Jacobus
Nell Willem Gabriël
Nortjé Joachim
Oberholzer Jan Albert
Olivier (Lang) Gert
Olivier Ockert
Oosthuizen A
Oosthuizen Jan
Oosthuizen J J (Snr)
Oosthuizen Marthinus Jacobus
Opperman C
Opperman D
Parker Edward
Pieters Coenraad
Pieterse Frederik
Pieterse H J
Pieterse Nicolaas
Potgieter Cornelis
Potgieter Evert F
Potgieter Hendrik
Potgieter Jurgen
Potgieter Matthys
Potgieter Petrus Hendrik Theunis
Potgieter Theodorus
Pretorius A P
Pretorius Barend
Pretorius Dewald Johannes
Pretorius Gideon
Pretorius Henning Petrus Nicolaas
Pretorius Marthinus Wessel
Pretorius Nicolaas
Pretorius Petrus Gerhardus
Pretorius Petrus Gerhardus
Pretorius Samuel
Pretorius Willem H
Pretorius Willem Jacobus
Prinsloo Jochemus Johannes
Prinsloo N J
Prinsloo Willem P
Raads D
Raath Philip
Raath Pieter
Raath Roelof
Raatz Gerrit
Ranger Simon
Reineke Adam
Retief Jacobus
Robbertse I
Robbertse Jan
Robbertse Matthys
Roets Hendrik
Rood
Roos Cornelis J
Roos Gysbert
Roscher P
Roux Dirk
Rudolph Jacobus Andreas
Rudolph Johannes Bernard
Rudolph Gerhardus Jacobus
Scheepers Coenraad F (swaer v. Erasmus Smit)
Scheepers Gert
Scheepers H
Scheepers J A
Scheepers Jacobus Johannes
Scheepers Stephanus Johannes
Scheepers M
Scheepers Marthinus
Schoeman Gert
Schoeman Johannes
Schutte Jan Harm Thomas
Slabbert G
Smit Andries Adriaan
Smit C
Smith F
Snyman Coenraad F W
Snyman J H
Steenkamp Hermanus
Steenkamp Jan Harm
Steenkamp Piet L
Steenkamp Thomas Ignatius
Steyn Hermanus
Steyn Johannes Christoffel
Steyn Pieter
Strydom D J
Strydom Hendrik
Strydom J
Strydom Pieter Gerhardus
Swanepoel Willem
Swart Marius
Swart Pieter Johannes
Uys Dirk Cornelis
Uys Jacobus Johannes
Uys Jan C
Uys Petrus Lafras (Piet Hlobane)
van den Berg Hendrik
van den Berg Hendrik Stephanus
van der Berg Isak
van der Merwe Andries
van der Merwe C
van der Merwe Christiaan Pieter
van der Merwe Frederik J
van der Merwe Jan
van der Merwe Josias
van der Merwe L P
van der Merwe Lukas J
van der Merwe M
van der Merwe Willem
van der Schyff D
van der Schyff J D
van Deventer Jan
van Dyk Joseph
van Dyk Sybrand
van Gass Ferdinand Paul George
van Gass J F
van Jaarsveld A
van Loggerenberg Hendrik
van Niekerk Izak Andries
van Niekerk J A P
van Niekerk Pieter Johannes
van Rooyen Cornelis J
van Rooyen Dirk
van Rooyen G T
van Rooyen Gert F
van Rooyen Gert Reinier
van Rooyen I
van Rooyen Lukas
van Rooyen Stephanus
van Schalkwyk Christiaan
van Schalkwyk Gert
van Staden Cornelis
van Staden V C
van Straten Jacob
van Venen D
van Vuuren P
van Zyl Jacobus
Venter Albert
Venter C I
Venter P A
Venter Willem Daniel
Vermaak Cornelis
Vermaak J
Viljoen Christoffel
Viljoen Gideon
Viljoen Johan H
Viljoen M
Viljoen Sarel
Visagie Jan
Visser

No comments:

Post a Comment