Saturday, 6 October 2012

Sal die (Boere) haan ooit weer koning kraai in sy hok?

Die haan is jou gevangene, jou slaaf. Jy onderhou die hoenderhaan. Jy gee vir hom blyplek, kos en water, en hy is jou besitting, maar ten spyte daarvan kraai die haan koning in sy hok.

Die feit dat die haan jou gevangene is en van jou afhanklik is vir sy kos, water en veiligheid doen niks aan die trots, die arrogansie, die selfvoldaanheid van die haan nie, want wat ook al die omstandighede, in daardie hok kraai die haan koning.

Die haan mag totaal en geheel en al van jou afhanklik wees en hy mag jou gevangene wees, maar as jy in daardie haan se hok ingaan sal hy jou steeds aanval en skop as hy wil, want in daardie hok kraai die haan koning.

As jy dit nie kan verstaan nie en as jy daardie haan nie kan respekteer vir sy houding nie, dan moet jy nie 'n hoenderhaan besit nie. Al skop hy jou, spog jy steeds oor hom, want eintlik is jy trots op daardie hardegat hoenderhaan, juis omdat hy so selfvoldane, trotse, windgat hoenderhaan is.

Die vraag is of jyself soos daardie trotse hoenderhaan is?


Die Boer-Afrikaner was maar nog altyd vertrap, verneder en geminag dwarsoor die wêreld, maar veral in sy eie hok, selfs deur van sy eie hane, henne en kuikens.

Die Hollanders het die Boere aan die Britte verkoop vir 'n paar miljoen pond en die Boere was so trots dat hulle hul goed gevat het en getrek het, hok en al.

Soos die Boere getrek het na die binneland, weg van hul eertydse Hollandse en nuwe Britse eienaars, het hulle steeds koning gekraai, soos altyd.

Waar hulle ook al was, op enige gegewe tydstip, het hulle trots koning gekraai.

Enigiemand wat hulle in hulle hok aangevat het was weerstaan met alle mag, want hulle het koning gekraai en nie op hulle laat trap nie.

Op die ou einde het hulle nes geskrop en Boere Republieke gevestig en daar het hulle koning gekraai. Ongelukkig het die nuwe Britse eienaars waarvan hulle ontsnap het, nie daarvan gehou nie en die moeilikheid het hulle gevolg, want die Britte kon nie en het geweier om die Boere te respekteer, want volgens hulle mag die Boere nie koning kraai nie.

Om die haan se kraai stil te maak het hulle sy hok afgebrand, sy henne en kuikens gevang en hulle laat doodgaan van die honger in 'n poging om die haan in nederigheid in te forseer en hom te forseer om op te hou koning kraai.

Hulle het die haan toe op die ou einde gevange geneem en hom tussen die ander hoenders en selfs ander hane laat loop, maar daardie haan het nooit ophou kraai nie, want daardie was 'n baie trotse hoenderhaan. By tye het hy dalk sagter gekraai, maar kraai het hy aanhou kraai tot die absolute frustrasie van sy nuwe eienaar.

In 1910 vat die nuwe eienaar toe die Boerhaan se hok en gooi dit oop, sodat al die hoenders saam in een hok moes saamleef, maar daardie hoenderhaan het sy henne en kuikens bymekaar gehou en daar tussen hulle het hy koning gekraai.

Sy nuwe eienaar het ver oor die waters gewoon en voor die Britte hul oe kon uitvee het die Boerehaan in elk geval al weer koning gekraai in daardie groot oop hok wat toe die Britse Unie van Suid-Afrika genoem was. Binne daardie nuwe massiewe hok het die hoenderhaan toe wraggies al die ander hoenders oordonder en die leisels geneem, hy was die hoof hoenderhaan onder al die ander hoenderhane in die nuwe groot hok.

Die probleem vir die nuwe eienaar was dat daardie nie enige hoenderhaan was nie, want hy WOU sy eie hok he waar hy kon koning kraai oor sy eie henne en kuikens en selfs die ander jonger hoenderhane van sy soort.

Hierdie was 'n baie spesiale hoenderhaan, want hy was die nasaat van die Boerhaan.

Omdat hierdie haan soveel selftrots gehad het en soveel selfrespek gehad het, het hy ander hoenderhane wat ook trots was op eie hoenderhokke daarvoor gerespekteer. Die probleem was dat sy vorige eienaars en veral sy nuwe eienaars gladnie sulke selftrots en selfrespek gehad het nie en dus het hulle ook geen respek gehad vir die ander hane wat koning wou kraai in hul eie hokke nie. Die nuwe eienaars was so disrespekvol, dat hulle die ganse wêreld se hoenderhoeke wou regeer en al die hoenderhane binne hul magtige koninkryk wou ontsê.

So erg was dit dat hulle selfs hierdie Boerhaan wou forseer om teen ander hoenderhane in hul eie hokke te gaan veg, sodat hulle daardie hoenderhokke ook vir hulself kon vat.

In die suidweste van die land was daar 'n ander soort hoender in sy eie hok, die Duitse hoenderhaan met sy eie henne en kuikens.

Hierdie nuwe Britse eienaars wou die haan forseer om daardie Duitse hoenderhaan in Suid-Wes te veg en te onttroon en selfs daardie hoenderhaan se oupa se hoenderhok in Duitsland ook te veg en hom ook te onttroon, maar hierdie hoenderhaan was 'n trotse helsem, wat geglo het dat mens elke ander haan moet respekteer en hom sy eie hok moet gun en daaruit moet wegbly.

Die hoenderhaan het toe teen sy nuwe eienaar gerebelleer, maar ongelukkig was daar van sy eie hoenders wat gedink het dat hulle 'n baie beter en gemakliker bestaan sou kon voer onder hierdie magtige ryk Britse eienaar. Hulle het toe agteraf met die Britte onderhandel.

Die hoenderhaan word geforseer om teen Duitsland oorlog te maak, maar na afloop van die oorlog skop die hoenderhaan die Brits-lojales uit en in 1948 neem die Nasionale Party van Suid-Afrika die leisels. Die hoenderhaan kraai koning in hierdie hok.


Die Onafhanklike Hok van die Suid-Afrikaanse Hoender

In 1961 roep die haan 'n referendum uit en met 'n baie skraal meerderheid stem sy kroos toe vir onafhanklikheid van die Britse eienaar. Suid-Afrika word 'n onafhanklike Republiek en die hoenderhaan kraai uiteindelik weer koning oor sy eie hok. Hierdie keer kry die haan nie net 'n paar Boere Republieke nie, maar sommer die hele Britse unie word syne, hierdie hoender se grootste oorwinning en behaling in sy ganse geskiedenis. Nou kraai hierdie haan koning oor die hele onafhanklike Republiek van Suid-Afrika, maar het hy werklik besit geneem van sy eie hok? Het hy hierdie hok werklik sy eie gemaak?

In my vorige stuk, "Die Ontwaking ons Volk", het ek geskryf: "Die NP regering het een groot fout gemaak, dit was sy grootste fout en as gevolg van daardie fout kon ons SA nooit ons eie maak nie, ten spyte van die feit dat ons 'n wêrelderkende onafhanklike Republiek geword het, maar daardie fout sal reggestel word en nooit weer begaan word nie."

Hierdie nuwe RSA-hok is die produk en die eiendom van die Boer-hoenderhaan waar hy kan koning kraai.

"Met die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Paarl is ‘n tydvak van georganiseerde stryd om die Afrikaanse taal ingelui. In artikel IX van die Genootskap se bepalings word beoog om ‘n Afrikaanse maandblad uit te gee. Op hierdie dag in 1876 verskyn die eerste uitgawe van die maandblad Die Afrikaanse Patriot, wat die orgaan van die GRA sou wees. C.P. Hoogenhout was die eerste redakteur onder die skuilnaam Oom Lokomotief, wat deur die redakteurs na hom oorgeneem is. In Die Patriot dek die GRA die terreine van hul doelstelling, naamlik die van land, volk en taal. Daarin is leiding gegee ten opsigte van landsake, die Afrikaanse taal, geskiedenis en belangrike nuus." Lees meer op die skakel

In Duitsland praat die hoenders Duits, in Nederland praat hulle Hollands, in Italie praat hulle Italiaans, maar die NP regering begaan ongesiens die kardinale "fout" om in 1961 nie hierdie hok Afrikaans te maak nie en hulle kleef vas aan die Britte deur die land tweetalig te maak, hul grootste "fout", of is dit? Deur dit te doen het hulle die Britte toegelaat om vir altyd 'n houvas op die land te behou. Deur dit te doen het hulle hierdie land nooit hul eie gemaak nie. Dit was binne hul goeie reg om hierdie land 'n Afrikaanse land te maak, maar hulle verkies om dit tweetalig te maak om sodoende die Britte te paai.

Was dit werklik 'n onskuldige fout of was dit te danke aan iets baie dieper? Soveel van ons ou Boere-Generaals was Vrymesselaars, 'n organisasie wat beheer was deur die Britte. John Vorster was die laaste Eerste Minister wat beide Broederbonder en Vrymesselaar was. Veral die gematigde leiers, insluitende destyds Boere-Generaals, was dikwels Vrymesselaars en dus was dit vir hulle moeilik om hard teenoor die Britte te staan, omdat dat hulle onder hul invloed gestaan het. Tog eienaardig dat selfs iemand soos die groot held van die Afrikaner, Hendrik Verwoerd, die Eerste Minister ten tye van ons Republiekwording, die een wat uit die Statebond gestap het, heel ingenome was met 'n tweetalige “Afrikaner” Republiek, die RSA?

Ons word as “Afrikaners’ grootgemaak, met Engels as tweede taal, die Afrikaans-Engelse “Afrikaner”.

In die staatsdiens en selfs in die SA Weermag wissel ons tale op 'n maandelikse basis. Een maand praat en skryf ons Afrikaans, die volgende maand praat en skryf ons Engels. Een maand is jy Afrikaans en die volgende maand is jy Engels. Tog eienaardig nê, vir die stoere Afrikaanssprekende Boere-Arikaner om half-Engels grootgemaak te word en net ses maande van die jaar Afrikaans te wees en dit in 'n Boere-Afrikaner Republiek waar die Afrikaanssprekendes veronderstel is om koning te kraai, of was ons maar nog altyd Britse Afrikaners?

Selfs die Boere-Afrikaner se kultuur is half-Engels. Baie jare gelede gryp 'n Brit een van die eiers in die hok en hardloop daarmee weg. Dit veroorsaak chaos en al wat Engelse hoender is sit hom agterna. Uiteindelik beland die eier ook in die Kaap en die plaaslike hoenders is ook agter die eier aan en hulle jaag daardie eier tot vandag toe. "As elsewhere in the British Empire a wide range of British cultural practices were introduced during the mid 19th century including sports like football and cricket. The Reverend George Ogilvie ('Gog'), born in 1826 in Wiltshire, England, is credited with introducing football to South Africa, following his appointment as Headmaster of the Diocesan College at Rondenbosch, near Cape Town in 1861 and remained until 1885." Hierdie Britse kultuur om lee eiers te jaag word deel van ons Afrikanerkultuur, maar dis nie eers 'n regte eier nie.

Die gejaag van die eier word selfs 'n naam gegee, hulle noem dit "Rugby". Dit word amptelik ingelyf as deel van ons kultuur en in 'n referaat wat Prof. P.F. van der Schijff op Vrydag 16 Oktober 1992 op die akademiese konferensie vir Duitstaliges in Suid-Afrika in die RGN gebou te Pretoria gelewer het wys hy dat 'n Duitse hoender selfs vir ons 'n embleem ontwerp het vir hierdie belangrike kultuur. Die Duits gebore litografiese kunstenaar Heinrich Egersdorfer het vir ons die eerste Springblok embleem ontwerp, sodat almal die Afrikaner hoenders sal kan uitken wat gekies is om die eier te jaag. Egersdorfer wat eers roem verwerf het in Engeland voordat hy na die Kaap verhuis het, verhuis later weer terug na Duitsland en daarna vestig hy homself in London waar hy toe in 1915 oorlede is.

Die Britte begin 'n geweldige stryd oor die eiers, allerhande soorte eiers, rondes, grotes, kleintjies, sommiges word geslaan, ander gejaag, geskop, gegooi, ens., maar almal jaag die eiers... en die hele wêreld word mal en verslaaf aan die gejaag, geskop en geslaan van eiers. Dit word deel van amper elke land se kultuur en so hou die Britte die mens se aandag gevestig op die gejaag van leë eiers, terwyl hulle die lande infiltreer, die besighede ongesiens oorneem en die rykdomme onder die voete van die burgers uit steel.

So is daar vele voorbeelde van hoe die Britte oor die eeue te werk gegaan het om houvas te kry op elke land. Tog kraai elke haan koning in sy hok deurtrek met Britse kultuur.

Dit is dus duidelik dat rugby een van die vele Britse produkte is wat deel geword het van ons Boere-Afrikaner kultuur. Verwerp ons rugby omdat dit van Britse afkoms is? Nee ons doen nie, so waarom verwerp ons dan alles wat “Engels” is, behalwe rugby? Of is sport iets anders? Is sport in 'n ander klas? Vandag is rugby 'n swart sport in SA en tog juig die trotse Boere die swart rugby spelers toe asof hulle onse eie helde is. Het rugby nou sy plek verloor in Boere-Afrikaner kultuur, omdat swartes in die spanne is? Nee dit het nie, maar tog verwerp ons enigiemand wat in ons saak glo, wat soos ons dink en voel, net omdat hulle nie Afrikaans praat nie? Ons kyk graag rugby wat deur Engelse kommentators uitgesaai word, solank daardie selfde Engelssprekende kommentator tog net nie saam met ons wil staan vir dit waarin ons glo nie. In teendeel hy sal NOOIT welkom wees as burger van enige volkstaat nie, maar rugby van Britse oorsprong sal met ope arms ontvang word en aanvaar word as deel van die kultuur van elke volkstaat? Natuurlik sal internasionale rugbyspanne met swart rugbyspelers ook toegelaat word om in die volkstate te speel en selfs oor te slaap, want vir sport sal ons mos altyd enigiets opoffer, selfs ons land.


Wat gebeur intussen met die Afrikaans-Engelse Boere-hoender?

Hierdie is nie enige hoender, nie, dis 'n uiters regverdige hoender, 'n hoender wat elke ander hoender sy eie plek in die son gun. So kom hy vorendag met 'n unieke plan, die eerste en enigste van sy soort in die ganse geskiedenis van die wêreld en hy noem dit - Afsonderlike Ontwikkeling.

Volgens hierdie nuwe plan verdeel die Afrikaner hoender sy eie hok vryelik, sonder druk van buite, onder al die verskillende groepe en soorte hoenders in die hok. Hy verstaan die behoeftes van elkeen en erken die wil en reg van elke groep om homself te regeer. Hy besef ook dat mense eerder in vrede langs mekaar sal woon as om in vrede in en hok saam geforseer te wees. Elke hoenderras sou dus sy eie stuk van die hok kry waar hy afsonderlik koning kan kraai in sy eie onafhanklike hok, toegespan met jy eie grensdraad, met oor-en-weer ondersteuning van die onderskeie onafhanklike hokke binne Suid-Afrika. Net soos Botswana, Lesotho en Swaziland, so sal elke volk in Suid-Afrika sy eie onafhanklike grondgebied besit, waar hy sy eie kultuur kan uitleef en in sy eie taal kan kekkel en kraai.

Hy respekteer die tradisies en kulture van elke ander hoenderras hier in die suidelike punt van Afrika en wil verseker dat elkeen homself kan uitleef binne sy eie hok.

Dis 'n ontsettend regverdige sisteem. Hier is hierdie Boere-hoender wat die ganse Suid-Afrika vir homself kry en wraggies gaan staan die hoender en wil die hele hok verdeel onder die verskillende hoederrasse en vir elkeen sy eie stukkie van die hok gee. Niemand het die Boere daartoe gedwing of geforseer om dit te doen nie. Hy wou ook nie sommer net die grond weggee en die ander hoederrasse op eie genade laat vergaan nie. Hierdie Boere-hoender gaan sover dat hy 'n volwaardige plan ontwerp waarvolgens elke nuwe hok eers onafhanklik sal word wanneer hy werklik op sy eie voete kan staan en selfversorgend kan wees. Selfs na onafhanklikheid gaan hy sover om grens industrieë te ontwikkel op die grense van die nuwe onafhanklike hokke om te verseker dat hulle mense werk het en dat hulle konstante inkomste het. Daar kan elke haan koning kraai in sy eie onafhanklike hok. Die vraag is of dit is wat die wêreld graag wou he?

Dobbelary word nie in Suid-Afrika toegelaat nie, maar in die onafhanklike buurstate word dit wel toegelaat, want hulle mag hulle eie Wette maak, hulle eie reëls hê en mag onafhanklik hul eie besluite neem, maar terwyl die Boere daarheen stroom om skelmpies te gaan dobbel is dit toe juis waar die probleem insluip.

Veral die Britte is gladnie ingenome hiermee nie. In 1820 kom hier 'n groot aantal Britse hoenders die land binne, maar steeds vestig die Britse haan homself nie permanent in die land nie. Eers baie jare later..... nadat goud aan die Rand ontdek is vestig die Britte hulself permanent in die land om eienaarskap daarvan te bevestig.

Die Britse haan het die Boere jare tevore reeds oorwin en baie jare later die ganse nuwe Britse Unie in 1961 aan die Boere-hoender oorgedra, sonder om een koeël te skiet. Waarom dan so regverdige onafhanklikheid sisteem soos Afsonderlike Ontwikkeling teenstaan?

So belangrik was die ontdekking van goud vir die Britse haan dat hy tot die uiterste sal gaan om dit te bekom en te behou, soveel so dat hy tussen 1899-1902 die wêreld se eerste konsentrasiekampe vestig en volksmoord teen die Boere-hoender pleeg. Die Boer was gans te sterk vir die magtige Britse haan en hy moes toe sy knieë breek deur elke hardegat Boerhaan se eie hokkie af te brand, sy henne en kuikens te gryp en hulle in 'n konsentrasiekamp te druk waar hy hulle sonder kos en water of mediese versorging laat sterf op strepe. Byna 30,000 van die henne en kuikens kom tot sterwe in die konsentrasiekampe en die Boerhaan se hart word uitgeruk en hy het geen ander keuse as om oor te gee nie.

Na unie wording toe die oorblywende Boere die politieke beheer van die Unie verkry het dit die Britte nie gepla nie, want die land het steeds aan hulle behoort en dus het hulle volle eienaarskap van die ondergrondse regte gehad, so wie gee om wie die land polities regeer, solank die Britte die beheer oor die grondstowwe gehad het. Tog het die Boere steeds koning gekraai asof dit hulle eie hok was.

Te danke aan mense soos Cecil-John Rhodes en ander het die Britse hane die grootste aandeel in Suid-Afrika se grondstowwe en mynbou gehad, wat tot vandag toe steeds die geval is. Toe die RSA onafhanklik word in 1961 was dit ook geen probleem vir die Britte nie, want die NP het met hulle ooreengekom dat die land tweetalig sal bly en dat hulle steeds hul houvas op die mynbou en industrieë sou he. Suid-Afrika was onafhanklik, maar nie verlos nie, want die verraad was lankal reeds herhaaldelik gepleeg.

Toe die NP die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling wou instel om vir die verskillende swart hoenderstamme elk hul eie grondgebied te gee met volle onafhanklikheid was dit vir die Britte onaanvaarbaar. Dit sou beteken dat hulle nou met 'n verskeidenheid onafhanklike swart regerings sou moes onderhandel om hul houvas te behou en dit was 'n onvoorspelbare situasie en 'n onmoontlike saak. Hulle moes dit verhoed ten alle koste. Hulle het tog nie al die jare verniet so hard geveg om SA te bekom om hul hande op die grondstowwe te lê nie. Hulle het mos nie verniet soveel betaal om te verseker dat die land tweetalig sal bly nie. Elkeen van hierdie nuwe onafhanklike swart state sou nou die Britte kon uitskop en hul dwing om nuwe ooreenkomste te sluit, of die myne selfs nasionaliseer, wat nie noodwendig tot voordeel van die Britte sou wees nie. Die Britse haan het uit ondervinding geleer dat die bedorwe onvolwasse selfsugtige swart hoenders die geldgierige Britte en alle kolonialiste verafsku. Afsonderlike Ontwikkeling moes ten alle koste beveg word. Die Britte moes verseker dat die RSA onder geen omstandighede opgebreek word nie en dat dit as ‘n eenheid sal behoue bly, sodat hulle hul houvas op die myne en grondstowwe kon behou. Die regerende haan, die NP, en die Boere-hoender is weereens tot vyand verklaar en gekriminaliseer, soveel so dat Verwoerd die hoogste prys daarvoor moes betaal.

Die anti-apartheidsveldtog is in volle swang gebring en die NP is met alle mag beveg met die hulp van elke land wat voorheen aan Brittanje behoort het en elke land wat 'n aandeel in die RSA gehad het. Hulle is so slinks dat hulle op die emosioneel kinderagtige swart hoender se gevoelens speel en hulle selfs oortuig om nie onafhanklikheid te aanvaar nie. Hulle dis vir die swartes allerhande vreesaanjaende vooruitsigte op en kry hulle om ook teen Afsonderlike Ontwikkeling te draai.

Op 26 Oktober 1976 verklaar Transkei nogtans onafhanklikheid as die eerste van die TBVC State waar Brittanje en ander belanghebbende lande hul houvas sou verloor.  Reeds op 16 Junie van dieselfde jaar begin die groot 1976 oproere, met hoof motivering, die bevegting van Afrikaanse taalonderrig in swart skole. Die hoop was dat die oproere die onafhanklikheidsprogram van die TBVC state sou kelder, maar dit het nie geslaag nie.

Hoe geslaagd sou die 1976 oproere gewees as anti-Afrikaanse aksie indien die RSA in 1961 'n Afrikaanssprekende land sou geword het? Die Britte wou van die tweetaligheid ontslae raak om Engels as enigste taal te vestig en die Boere-hoender met sy onderverdelingstrategie, Afsonderlike Ontwikkeling met onafhanklike state vir eens en vir altyd vernietig. As dit 'n Afrikaanse land was, sou dit die enigste taal gewees het wat die swartes van SA gepraat het en dus sou hulle nie so maklik kon baklei teen Afrikaans as dit die enigste taal was wat hulle geleer was buiten hul eie moedertaal. Dit sou 'n heel ander situasie kon gewees het en hulle sou 'n ander rede moes vind vir die oproere.

Maar waarom na al die jare val die swart hoenderkuikens die Afrikaanse taal aan. Die ANC was tog gestig lank voor die Nasionale Party aan bewind gekom het en swartes het nooit tevore daaroor gekla of daarteen geskop nie. Gaan bekyk die 1976 oproere van nader en sien hoe duidelik sigbaar dit is dat dit juis die Britse invloed, met hulp van die Hollanders, was wat dit aangestook het. Ek sal nie in hierdie stuk Holland se rol hierin bespreek nie, want dit sal 'n boek verg. Lees gerus “The Afrikaners' Misguided Attachment to the Netherlands” Dit het sommer skielik as motivering verskyn, omdat dit doelbewus as motivering op die tafel geplaas was.

Swart studente by die Mediese Universiteit van SA (MEDUNSA) het die universiteit amper afgebrand, omdat hulle nie anatomie as deel van die mediese kursus wou he nie. Daar was gevalle waar hulle gestaak het, omdat hulle nie Engels as vak wou he nie. Hulle het oproere begin, omdat hulle nie Latyn as deel van Regsstudies wou he nie, maar het dit ooit die Televisie gehaal? Die 1976 oproepe was nooit oor Afrikaans nie en as mense bietjie dieper gaan krap sal hulle ook self besef dat die oproere eers begin het en eers later het Afrikaans tweede taal onderrig as motief na vore gekom. Swartes vind alewig enige verskoning as rede vir hul oproere. Oproerigheid is in hul aard, verskonings word in die verloop van oproere uitgedink.

Die hele dryf oor Afrikaans as oorsaak van die 1976 oproere het nie werklik oor die taalonderrig gegaan nie, dit was om die Afrikaner uit te beeld as onderdrukker wat swartes forseer om hulle taal te leer. Dit was om die beeld van die Afrikaanssprekende Boere-Afrikaner wêreldwyd af te takel. Dit was anti-Boer propaganda met algehele vernietiging van die Afrikaanse Boere-Afrikaner as hoof doelstelling. Die Boer was steeds beskou as 'n verpesting soos die Voortrekkers, hierdie Boere wat alewig die land wou opdeel in kleiner hokkies.

Televisie is in 1995 begin en amptelik geopen in die 1976. Die swart hoenders, en veral die wit hoenders wat in beheer was agter die skerms, het geweet dat die hele wêreld na die televisiebeelde sou kyk en dus was al die plakkate in Engels, nie in Afrikaans of in hul eie huistale nie, want hulle wou hê dat die hele wêreld die plakkate moes kon lees.

Een van die heel eerste dinge wat gedoen is in aanloop tot die 1994 oorname was die onmiddellike aftakeling en her-inlywing van die onafhanklike TBVC State om weer deel te word van die verenigde RSA. Suid-Afrika was weer een land en die Britte en ander kon weer glimlag.

Die Britte en ander belanghebbendes het ook dadelik ingespring en gesorg dat die kaders van die ANC elite aandeelhouers word in hul groot maatskappye en so het hulle hul houvas weer gekoop. CODESA was geen politieke onderhandeling nie, dit was die finalisering van 'n massiewe saketransaksie, waarby die Afrikaner self betrokke was, kop in een mus met die Britse en Swart Hoenders! Deur die ANC elite deel te maak van die groter plan het hulle ook verseker dat hulle nooit weer sou toelaat dat hierdie land onderverdeel word nie. Die Britte en die swart elite weet dat die onafhanklike swart state chaos sou veroorsaak vir hul besigheidsbelange. Vandag moet die ANC ook veg vir die behoud van 'n "United South Africa" en niks en niemand sal hierdie land verdeel, sodat 'n Pedi verbied sal kan word om sy myne in 'n onafhanklike Zulu staat te bedryf nie.

Dit is tog sekerlik ooglopend dat dit baie makliker is om 'n korrupte terroriste beweging om te koop as 'n standvastige, morele, Christen-gefundeerde blanke regering met die derde sterkste weermag op aarde as sekuriteit. Dit is dan ook een van die redes waarom FW de Klerk dadelik begin het om die SA Weermag af te breek voordat die nuwe swart regering aan bewind sou kom. Eerstens sou dit lewensgevaarlik gewees het vir blankes in SA indien die ANC sy hande sou kon lê op die eertydse SA Weermag en tweedens wou die wêreld nie weer 'n situasie gehad het waar hulle moes beding vir dit wat hulle graag wou he met 'n regering wat oor so magtige weermag beskik nie.

Was dit slegs die Britte wat 'n verenigde Suid-Afrika wou behou? Nee beslis nie, hulle het net die grootste belang daarby gehad en hulle het ook die grootste invloed uitgeoefen oor ander belanghebbendes. Die Boere-Afrikaner haan se kroos sien dit nie raak nie en kraai steeds koning in die hok. Die groot Boere-Afrikaner hane belowe aan hul kroos verskansing en beskerming, terwyl hulle deel was van die groter plan.

Die van ons wat sterk voorstanders was dat ons die Boere Republieke as ononderhandelbare onafhanklike grond moet behou was teleurgestel en kon nie verstaan waarom die NP dan nie wou luister nie. Ons kon nie verstaan waarom hulle gemaak het of hul doof is vir die voorstelle wat internasionale steun uit sekere oorde geniet het nie. Dit was die ideale geleentheid en die situasie was nie net ryp daarvoor nie, maar het homself daartoe geleen dat ons 'n ooreenkoms sou kon beding waardeur ons die land dan aan die massas oopgooi terwyl ons die Boere Republieke uitgehou het vir onsself. Tog was ons weggewys en selfs die regses en konserwatiewes het ons nie gesteun nie. Dit was 'n onverklaarbare houding wat teen die voorstelle ingeslaan was en wat ons eers jare later sou verstaan, nadat ons baie dieper daarna gekyk het en dieper loop krap het. Waarom kon lande soos Swaziland onafhanklik wees, maar ons word nie onafhanklike Boere Republieke of onafhanklik TBVC state toegelaat nie? 70% van Swaziland se grond behoort aan die Koningin van Engeland, so is dit dan nodig om dit in te lyf as dit in elk geval aan die Britte behoort? Die taak op Malema se skouers, wat Suid-Afrikaners duidelik nog nie eers begin besef het nie, is om die ganse Suider-Afrika te verenig en dit is waarom Botswane, Swaziland an Lesotho gedurig aangevat word. Hulle wil nie verdere onderverdeling he nie, hulle wil eenheid van die ganse Suider-Afrika bewerkstellig onder EEN regering!

Die Lonmin slagting het dit alles natuurlik net soveel duideliker gemaak, al het die meerderheid blankes, links en regs, die oorheersend swart SA polisie ondersteun in hul taak om die Britse-ANC Lonmin myngroep se belange met belastingbetalers se geld te beskerm.

Die oorgrote meerderheid SA blankes verstaan natuurlik vandag nog nie waaroor dit alles gaan nie en sal dit sekerlik nooit verstaan nie, want in die negentigerjare en selfs onlangs begin hulle ook weer met nuwe pogings om kleiner hoenderhokke te beding, en selfs om die Boere Republieke terug te wen. Weereens wil hulle die wêreld aanvat in die hoop om die RSA op te deel in kleiner hokkies, en al is dit maar die spreekwoordelike punt van die ysberg, is dit is nie vir ons om hulle te probeer leer nie. Hulle sal maar self op harde manier moet leer wie Suid-Afrika werklik beheer.

Benewens die bogenoemde is daar ander kragte wat ook nog 'n rol gespeel het in SA en waarteen Eugene Terre’Blanche so ver terug as 1973 alreeds begin waarsku het, en dit natuurlik was Islam. Terwyl die Britse hane tesame met so paar ander baklei het om 'n verenigde SA te behou was daar ook 'n ander stryd aan die ontwikkel.

SA, 'n Christen land, het oor die grootste konsentrasie van Jode beskik buite Israel, maar intussen was SA ook die mees geloofsvrye land in die westerse wêreld en byvoorbeeld die enigste westerse land ter wêreld waar Moslems tradisioneel begrawe mag word. SA is deurtrek met Moslems en van die wêreld se grootste Moslem leiers, soos byvoorbeeld Ahmed Deedat, was afkomstig uit Suid-Afrika. Terwyl hulle maar slegs sowat 2% van die land se bevolking uitgemaak het en nie van veel waarde vir die ANC was by die stembusse het hulle op ander maniere daarvoor opgemaak en speel hulle 'n baie duidelik en prominente rol binne die ANC en sy strukture, sowel as die ANC/SAKP/COSATU alliansie.

Intussen speel Kanada een van die belangrikste raadgewende rolle in die nuwe SA regering sedert 1994. Al wat struktuur is in die regering beskik oor Kanadese raadgewers en konsultante op die hoogste vlakke. Die onderwysstelsel, die punte stelsels waaraan dokters en ander professies moet voldoen om te mag praktiseer, kom van Kanada af. Die Medisyne Beheerraad se regulasies word gebaseer op voorstelle van die Kanadese en die Australiaanse Kommuniste Party. 80% van die Jode wat Suid-Afrika verlaat het sedert 1990 het na Kanada verhuis en vandag beskik Kanada oor die grootste konsentrasie van Jode buite Israel. Sit maar self twee en twee bymekaar.

Terwyl Jode wel 'n rol te speel gehad het in SA en steeds poog om 'n rol te speel, het die Jode al lankal die stryd verloor en vandag is die bande tussen SA en die Arabiese lande, sowel as Moslem Ekstremistiese groepe baie sterker as ooit tevore. Hulle was ook van die grootste borge van die ANC dekades voor en steeds na 1994, tot vandag toe. Terwyl die Jode volop is in die liberale opposisiepartye soos die "Denialist Appeasers" ook bekend as die Democratic Alliance, oftewel DA, is hulle bitter, bitter yl gesaai in die regerende party, want daar oorheers die Moslems.

Hieroor gaan ek nie verder uitbrei nie, want dit op sigself vereis 'n volledige artikel. Gaan lees gerus: Muslims in anti-Apartheid of die die opsomming van laasgenoemde aan die einde van “What really died at Auschwitz? European Life Died In Auschwitz

Ter afsluiting is dit net weereens belangrik om uit te wys dat, terwyl daar nog nooit in wêreldgeskiedenis so regverdige stelsel was soos Afsonderlike Ontwikkeling nie, was die woord Apartheid gebruik om dit te oorskadu en dus onderverdeling van SA te voorkom. Hierdie wêreldwye stryd om Suid-Afrika as 'n eenheid onder 'n korrupte regering te behou is steeds die sterkste bedreiging wat ons in die gesig staar.

As jy wil koning kraai, maak eers seker dat jy presies verstaan wat die hok is waaroor jy wil of veronderstel is om koning te kraai.


Kraai die Boere-Afrikaner steeds koning sedert 1994?

Die Boere-Afrikaner het nog nooit eienaarskap gevat van sy land nie. Die ou Boere het hulle Boere Republieke gevestig en trots eienaarskap daarvan gevat. Dit het natuurlik nie ingepas by die groter planne van die magtige, geldgierige Britse Ryk nie en moes vernietig word, net soos die later onderverdeelde Republiek van Suid-Afrika met sy onafhanklike swart state. Die Britte het besef dat die Boere in beheer van hulle Boere Republieke verseker die lewe vir die geldgierige Britse hoenders baie moeilik gaan maak en dat die Britte nie hul hande vryelik sal kan le op die rykdomme binne die Boere republieke nie. Dit was natuurlik dieselfde probleem met die TBVC State.

Daarteenoor het die Boere-Afrikaner nooit eienaarskap gevat van sy land die onafhanklike Republiek van Suid-Afrika nie, want dit was nooit werklik sy land nie. Sy oorspronklike stigters het van die begin af 'n selfvernietig knoppie ingebou. Die oorspronklike stigters het verseker dat die Boere-Afrikaner nie eienaarskap van die land kon vat nie, want dit was 'n tweetalige land wat onderling gedeel was met Brittanje. Die Britte was verskans teen algehele verlies van sy houvas op die land. Hierdie was in werklikheid 'n Brits-Afrikaanse Republiek.

Op litnet.co.za lees ek oor 'n bekende akteur en skrywer wat in die afgelope week in sy eie plaashok aangeval was en, benewens die feit dat hy Afrikaans-Nederlands en kunsgeskiedenis as hoofvakke op universiteit gevolg het, trek die volgende my aandag: “Afrikaans is my enigste tuiste. Ek dink nie iemand sal dit ooit beter kan sê as Jan Rabie nie: sonder Afrikaans is ek niks. Ek is nie bereid om vir enige politieke party te baklei nie. Ek is nie bereid om vir my velkleur te baklei nie. Maar ek sal baie beslis kliphard baklei om Afrikaans te beskerm vir myself en my nageslag.”

Nou vra ek jou hoe sal die taal behoue bly sonder 'n volk? Liberales soos hierdie word vereer vir hul hulp met die aftakeling van die Nasionale Party regering en veral Afsonderlike Ontwikkeling? Mense soos hierdie wat die bloed van ons volk op hul hande het, die moord op duisende van ons mense te danke aan hulle "harde werk". As die volk uitgewis is, vir watter nageslag wil die verdwaalde liberales die taal beskerm?

Vir dekades lank probeer Boere-Afrikaners om self hierdie volk te vernietig "Dít wat ’n nasie daaraan bly herinner dit is vir ’n volk beter om te verdwyn as om in ongeregtigheid voort te bestaan." - Willem de Vries (Beeld - Lees wyd, maan Krog)

As al die hoenders geslag is, hoe sal ons hom dan ooit weer hoor kraai?


"In America, our origins matter less than our destination, and that is what democracy is all about." - President Ronald Reagan

Was die Afrikaanse SA burger ooit 'n Suid-Afrikaner? Was die Engelse SA burger ooit 'n Suid-Afrikaner? Het dit ooit vir ons gegaan oor ons toekoms eerder as ons herkoms, soos in die geval van die Amerikaners?

In Amerika vind ons herhaaldelik hoe Russe, Britte, Iere, Italianers en Oosterlinge Amerikaanse burgers word en dadelik aan die wêreld verkondig "I am an American!", gebroke aksent en al. Dadelik word hulle trots Amerikaners! Maar wat gebeur in Suid-Afrika?

Hier vind ons 360 jaar nadat Jan van Riebeeck in die Kaap aangeland het dat die Afrikaner steeds trots Hollands is. In Natal vind ons steeds plek-plek, nadat die Britte alreeds in 1820 hier aangekom het, bordjies wat lees "The Last British Outpost". Die Afrikaner kleef steeds aan Holland vas omdat hy homself tot hede hierdie dag nog nooit kon losmaak van sy SOGENAAMDE stamland nie. Hy het dus tot hede hierdie dag nog nie trots eienaarskap van hierdie land aanvaar nie, want hy kleef nog steeds vas aan Holland! Dieselfde geld vir die Engelse wat tot hede hierdie dag nog na Brittanje verwys as "Home", vandag nog spog omdat hulle direkte verlangse afstammelinge is van die 1820 Setlaars. Hier is niemand trots Suid-Afrikaner nie, want almal wil tog nog so graag Hollander of Brit wees.

Die Afrikaanssprekende en selfs die Engelssprekende SA burger soek nog steeds na 'n identiteit, hy probeer homself nog steeds vind. Karring en sleep alewig terug na Holland en Engeland om hul wortels daar te gaan vind, want duidelik wil hulle nie Suid-Afrikaners wees nie, want hulle praat tog met soveel trots oor hulle "Hollandse herkoms" en hulle "Britse herkoms", want van patriotisme weet hulle net mooi niks. Wat is 'n sogenaamde patriot wat weemoedig kleef aan 'n ander land? Tog ook eienaardig dat Afrikaans, Engels, Duits en Zulu oor die jare die grootste tale in SA was.

Dis soos 'n Bullterier wat in die straat afstap en iemand se "Jy is 'n baie mooi Bullterier", maar dan antwoord die Bullterier en se, "Nee eks is nie 'n Bulterrier nie ek is eintlik 'n Ou Engelse Bulldog, 'n ras wat lank gelede al uitgesterf het, maar dis wat ek is, ek blaf maar net soos 'n Bulterrier, dis al".

So dus is teveel Afrikaanssprekendes maar niks anders as wannabe Hollanders en net soos wannabe Britte vasgevang is hier in Suid-Afrika en bloot as gevolg van omstandighede Afrikaans praat. Hulle stuur hul kinders na Engelse skole toe, want ai dis tog so smart snobisties om te kan sê my kinders is Engels, hulle het 'n beter kans in die lewe, want ons leef tog maar in 'n Engelse wêreld. Duidelik wou hul ouers dan ook nie Afrikaans gewees het nie, want hulle is skaam vir hulself. Ek het baie Afrikaanse snobs in my lewe ontmoet wat tog so graag Engels wou wees.

So tyd gelede gesels ek met 'n Indiër man wat so paar jaar ouer as ekself is en ek vra waarom gaan hy en sy gesin dan nie eerder terug Indië toe nie, of stuur ten minste hulle kinders terug Indië toe nie? Toe antwoord hy my, heel in die gesig gevat, "maar waar is Indië? Ek ken nie eers daardie land nie, ek kan geen van hulle tale praat nie, want ek kan net Afrikaans en Engels praat. My ouers was hier gebore en ekself is hier gebore, ek ken geen ander land nie. Ek weet nie eers wanneer of wie my eerste voorouers was wat hierheen gekom het nie, ek is 'n Suid-Afrikaner, hierdie is my land."

So vir wie moet ek dan nou die meeste respek he as Suid-Afrikaner? Wie is dan nou die mees patrioties? Is dit die Afrikaner of sogenaamde Boer uit die 1800's wat tog so vaskleef aan sy land van herkoms en tog so trots is daarop dat sy voorouers 360 jaar gelede van Holland was, of hierdie Indiër wat nie eers belangstel in waar hy vandaan kom of in Indië op enige wyse nie, want hy is trots Suid-Afrikaner? Hy wat hier vir sy kinders 'n toekoms wil bou, onafgesien van sy "stamland" wat hy net so min ken as wat enige Afrikaner Holland ken.

Baie jare gelede toe ek nog kind was, was daar 'n klein groentewinkel aan die punt van Baviaanspoortweg in East Lynne Pretoria en ek vra eendag vir een van die broers aan wie die plek behoort het of hy 'n Portugees of 'n Griek is. Ek het toe nog nie lekker die verskil tussen die twee hoenderrasse verstaan nie. Toe antwoord hy my ook asof ek hom beledig het en sê vir my "Watse ding is 'n Griek of  Portugees? Ek is 'n boer, ek is hier gebore en was in 'n Afrikaanse skool, ek ken nie 'n ander land nie, hierdie is my land"

Nou vra ek weer, vir wie moet ek meer respek hê, vir die Afrikaanse wannabe Hollander of vir daardie trotse, selfverklaarde "BOER" met sy groentewinkel?

Gans te min Boere weet wie en wat hulle is, al kraai hulle so graag koning in hierdie hok.

In "The Lion King" se Mufasa vir sy seun Simba, "You have forgotten who you are my son", "You are my son, I live inside you", "Remember who you are Simba".

Die Boere-Afrikaner het vergeet wie hy is. Die Boere van weleer leef binne in ons en ons moet weer onthou wie ons is!

'n Hen kraai nie en 'n haan kekkel nie. As die haan wil koning kraai moet hy nie sy pa of sy oupa naboots nie, hy moet kraai as homself, want hy is nie hulle nie, al leef hulle binne in hom.


Maar hoe sal die verlore Boer homself weer kan vind?

Die vraag is eerder - Wil die Boere-Afrikaner homself werklik vind? Is die Boere-Afrikaner van vandag volwasse en groots genoeg om dit in die oë te staar?

Persoonlik twyfel ek sterk daaraan, want mense hou nie daarvan om realiteite in die oë te staar nie, hulle verkies altyd om eerder iets of iemand te probeer wees wat hulle nie is of ooit kan wees nie.

Ek het lank getop oor hierdie stuk en gewonder of ek moet tyd spandeer om dit klaar te skryf, want ek het mos nou al by herhaling gesien dat die Boere-Afrikaner blind-positief is en haat om enigiets te hoor wat hom dalk net sal laat anders dink oor dit waarop hy alreeds sy harde kop gesit het. Maar soms is die enigste manier om mense te kry om te dink juis om hulle kwaad te maak, so kom ons maak die Afrikaanse Boere bietjie kwaad.

Die Boere-Afrikaner kraai koning oor 'n broeisel wat hy nie eens ken nie, want hy ken homself dan nie eers nie, maar kom ons kyk net hoe kwaad ons hulle rêrig kan maak.

In Duitsland het ons Duitsers, in Amerika, Amerikaners, in Griekeland, Grieke, maar wat het ons hier in hierdie hok? Hier het ons Boere, Afrikaners, Afrikaner-Boere, Boere-Afrikaners, Engelse, Portugese, Grieke, Duitsers, Italianers en dan om alles te bekroon het ons Kapenaars wat hulself Boere noem en Engelssprekendes, selfs Grieke, wat hulself Boere noem. Wat nou gemaak? Daar is Amerikaners in die suide van Amerika wat ek persoonlik ken, sogenaamde “American Patriots”, wat Afrikaanse musiek luister, wat “100% Boer” T-hemde dra.

Daar is Engelse, Portugese, Duitse en Griekse hoenders in hierdie hok, selfs Indiërs wat meer patrioties is, meer durf het en meer trots is op hierdie land as baie Afrikaanse Boere-Afrikaners. Daar is baie van die andertaliges met wie ons veel eerder in die stryd sal tree as vele Afrikaanse Boere-Afrikaners, so wat nou gemaak my dierbare hardekop hoenderhaan?

In "The Apartheid Bible" geskryf deur Dr. JA Loubser, uitgegee in 1987 wys hy daarop dat Jan van Riebeeck 'n brief geskryf het, slegs twee weke nadat hy in die Kaap aangeland het, waarin hy kla dat hy sukkel om sy manskappe onder die inboorlingvroue weg te hou. 'n Afdruk van daardie oorspronklike brief is selfs in die boek gepubliseer. Was daar dalk van daardie manskappe se nasate wat sowat 180 jaar later Boere geword het?

Oor die eeue heen het hier nie uitsluitlik Hollanders opgedaag nie, en die Boere het nie uitsluitlik bestaan uit Hollanders nie. Dit was ook nie Boere wat die land binnegekom het nie, hulle het eers later daardie benaming gekry. Hier was Franse, Duitsers, Iere, Russe, Pole, selfs Russiese Jode wat by die Boere aangesluit het en die Boeremeisies het nie op hul laat wag nie. So terwyl baie van die Boere joiners was het ander nasies en volkere by die Boere aangesluit om hulle te help teen die magtige Britse Ryk. Nou moet mens jouself vra, wil jy Boer wees van joiner afkoms, of wil jy dan eerder trots wees op jou Russiese of selfs Russies-Joods afkoms?

Daar is die wat daarop roem dat hulle Boere is, terwyl hul voorouers joiners was? Daar is Boereleiers en Afrikanerleiers wat vereer word, byna verafgod word, terwyl hulle dan Vrymesselaars en Broederbonders was? Suid-Afrika het die trotse geskiedenis dat hy beskik oor die grootste en een van die oudste Vrymesselaarslosies ter wêreld. Hierdie is 'n Vrymesselaarshemel. Soveel van die ou Afrikaanse Boere predikante wat so verafgod word was dan Vrymesselaars broer, nou hoe nou gemaak?

Dan was daar ook 'n anderkant aan die Boere wat mense nie in ag neem nie en waarvan bitter min in werklikheid eers bewus is. Was al die blanke Suid-Afrikaanse blanke mans weermag toe? Ja meeste was, maar was almal van hulle grens toe? Nee. Was almal wat op die grens was, oor die grens? Nee. Tog was almal SA Soldate. Was al die ou Boere in die oorlog teen die Britte betrokke? Nee. Baie Boere het agter gebly op die plase en in die dorpe wat bestaan het. Baie was in oorlog betrokke, maar het nooit 'n sneller getrek nie, want hulle was nooit in die voorste linies of in enige kontaksituasie nie. So wat is 'n Boer, behalwe vir mense se wanpersepsies van 'n Boer?

In 1652 land Jan van Riebeeck aan die Kaap, in 1671 reeds land die eerste Franse Hugenote en die grootste gros van die Hugenote arriveer tussen 1688 en 1689. Teen 1800 was daar alreeds sowat 40,000 kolonialiste in die Kaap. Die Kaap was ook reeds sedert 1806 onder Britse beheer.

Die eerste groep Voortrekkers (Louis Trichardt en Johannes Hendrik Janse van Rensburg) verlaat die Kaap in 1833. Dis 180 jaar nadat van Riebeeck in die Kaap geland het en nadat hoeveel ander volkere en nasies ook in die Kaap aangeland het. Nou tussen die inboorlingvroue en ander volkere en nasies wat in 180 jaar in die Kaap aangeland het wat was dit wat die Kaap verlaat het? Was dit slegs Hollanders wat getrek het en later Boere geword het?

Intussen het die eerste Britse Setlaars arriveer teen 1820. In 1857 na die oorlog teen Rusland vestig 2,400 lede van die Deutsche Legion hulle in die Oos-Kaap, sommiges met vrouens en kinders. Baie ander Duitse soldate was alreeds tevore in die Oos-Kaap afgelaai op aandrang van Koning Victoria. Sy was met Prins Alfred getroud wat die seun was van die Koning van Duitsland. Oppad terug na die nederlaag teen Rusland in die “Crimean War” oortuig koningin Victoria die soldate om nie terug te keer na Duitsland nie, omdat daar nie werk was nie en hongersnood in Duitsland geheers het. Hulle sluit ‘n ooreenkoms met Sir. George Gray om vir die soldate plase en grond te gee in die Britse Kaffraria gebied om ‘n nuwe begin te maak en ‘n buffer te wees tussen die Xhosa en die Britte wat in 1820 hoër op gevestig was. Hierdie Duitse soldate, onderleiding van Baron von Stutterheim, stig ‘n paar dorpe met Duitse name, bv. Berlin, Stutterheim, Hamburg, Döhne, ens. Met die aartappelplaag in Ierland sterf derduisende Iere en die Britte raak ontslae van die Ierse bedreiging deur derduisende Iere na die VSA te verplaas en stuur ‘n paar vragskepe vol jong Ierse dames en verpleegsters, juis na dieselfde plek waar die Duitse soldate gevestig is. Hierdie Duitse soldate ondertrou met die Ierse dames en die mengsel ondertrou weer later verder met die Boere en 1820 setlaars.

Die konsentrasiekampe is eers in 1902 gesluit, slegs 110 jaar gelede, en watse vermenging het in daardie tyd onder ons plaasgevind. Dis dinge wat die Boere-Afrikaner nie wil hoor nie, maar dis die realiteit. As mens werklik jouself wil vind, moet mens die realiteite in die gesig staar en dit konfronteer!

In die afgelope honderd jaar het die Boere-Afrikaner hierdie land gevat van 'n dorre droë land ontwikkel tot waar dit was teen 1994, voordat die liberale gespuis die land oor 'n afgrond gegooi het.

Die Boere-Afrikaner is soos 'n Bullterrier, die eindproduk van die vermenging van al die sterkste nasies en volkere van Europa en daardie proses word tot hede hierdie dag steeds voortgesit. Teen die tyd dat die Voortrekkers die Kaap verlaat het was ons alreeds vermeng tussen die Hollanders, Franse Hugenote, Britte en wie weet wat nog.

Om die Boere-Afrikaner te waardeer en dat hy homself kan vind moet ons nie in die verlede leef nie, maar besef wie ons VANDAG is. Watter beter voorbeeld om te gebruik as die volgende: "Bulls of five British Beef breeds were used on Afrikanner cows and the progeny then performance tested. After pilot trials it was decided to continue only with the better performing Hereford and Shorthorn cross-breds. Ultimately three-quarter Afrikaners were mated to half-breeds to obtain progeny with 5/8 Afrikaner and 3/8 Hereford or Shorthorn blood. Within 20 years after the initial cross-breeding trials a superior cattle breed, performing better than other breeds in the bushveld of the Northern Transvaal, had been established. The name "Bonsmara" was derived from "Bonsma", the man who played a major role in the development of the breed, and "Mara", the farm on which the animals were bred. More and more cattle breeders became impressed by the productivity of this adaptable, functionally efficient breed."

In 1652 land die Hollanders aan die Kaap;
Teen 1671 begin die Franse Hugenote in die Kaap aanland;
Teen 1800 was daar alreeds sowat 40,000 kolonialiste in die Kaap;
Teen 1806 behoort die Kaap alreeds aan die Britte;
in 1820 arriveer die Britse Setlaars in die Oos-Kaap;
Soos die Groot trek vorder stroom al meer mense van oral die land binne, selfs uit die VSA;
1857 land die Duitser in die Oos-Kaap en later sluit die Ierse vrouens by hulle aan;
Tydens die Anglo-Boereoorlog stroom nog meer vreemdes die land binne, van oraloor Europa, insluitende Ierse soldate, Russe, Pole, ens;
In 1910 word die ganse Suid-Afrika tot unie verklaar onder die Britse Koninkryk;
In 1961 roep Suid-Afrika 'n onafhanklike tweetalige Republiek uit;
Tussen 1961 en 1994 immigreer 'n verskeidenheid nasies van regoor die wêreld na SA;
Vlugtelinge vanuit Czechoslovakia arriveer reeds in die 1960's;
Vanaf die 1970's arriveer letterlik duisende Portugese uit Angola, Kongo en Mosambiek;
Grieke, Italianers, Spanjaarde, Franse, en elke ander nasie op aarde stroom SA binne oor die eeue.

Ons hoef werklik nie skaam te wees oor die FEIT dat soveel Afrikaanse meisies oor die jare die Portugese, Grieke, Italianers en ander nasies in ons land onweerstaanbaar gevind het nie. Ons het amper elke nasie op aarde in die SA weermag gehad.


SO WAT IS DIE BOERE-AFRIKANER VANDAG, 360 JAAR LATER?

Is die Afrikaner van vandag die nasate van die Hollanders wat later misleidend in groepsverband as Boere geklassifiseer was, onafgesien of hulle joiners was of direk by die oorloë betrokke was of nie?
Is die Afrikaner 'n onding, 'n liberale verraaier soos so dikwels geïmpliseer word?
Is die Afrikaner van vandag die suiwer Afrikaanssprekende liberale akademici?
Is die Afrikaner van vandag 'n kombinasie van die eertydse Boere en die naoorlogse Afrikaner?
Is die Afrikaner van vandag die Afrikaanssprekende regs-konserwatiewes?
Is die Afrikaner van vandag die Afrikaanssprekende kerkgangers?
Is die Afrikaner van vandag Afrikaanssprekend?
Is die Afrikaner van vandag die mengsel van Afrikaners met Engelse, Duitsers, Portugese, Grieke, Italianers, Franse, en Hollanders?
Is die Afrikaner van vandag dalk die eindproduk van intelery met al die sterkste nasies van Europa in een volk?
Wat is 'n Afrikaner en wat is 'n Boer?

Afrikaner
American - Amerikaner
Australian - Australianer
Italian - Italianer
African - Afrikaner
South African - Suid-Afrikaner

Die woord Afrikaner is die Afrikaanse woord vir "African", dus iemand van Afrika. Dit wil se enigiemand wat internasionaal na verwys word as 'n "African" is dan die Afrikaner. Enigiemand wat in enige land in Afrika woon is 'n Afrikaner. Die woord "Afrikaan" is maar bloot 'n woord wat deur Afrikaanse akademici geskep is om die probleem te omseil. So min as wat die Boere Hollanders was, so min is slegs die Afrikaanssprekende blanke Suid-Afrikaners,  Afrikaners. Die Zoeloes is ook Afrikaners, so ook is die Xhosas en die Kleurlinge ook Afrikaners. Die Engelse woord "African" verwys gewoonlik dan ook na swart Afrikaners. Die woord Afrikaner beskryf gladnie die blanke volk van Suid-Afrika nie en ongelukkig is dit te laat om hierdie fout reg te stel en ongelukkig veroorsaak die woord meer oneigheid en verwarring as enige ander woord wat gebruik word om ons beskryf.

Suid-Afrikaner
Ons is almal Suid-Afrikaners, maar die term "Suid-Afrikaner" verwys na almal en enigiemand wat 'n SA burger is. Terwyl die woord Afrikaner verwys na 'n inboorling of bewonder van die Afrika kontinent, en meer spesifiek die swart inboorling van Afrika, verwys die term Suid-Afrikaner in groepsverband na almal wat Suid-Afrikaanse burgers is. Die term Suid-Afrikaner beskryf gladnie die blanke volk van Suid-Afrika nie.

Boer
Na regte is ons Boere, maar die begrip en beskrywing van wat 'n Boer is het al so verdraai geword dat daar 'n negatiewe stigma daaraan kleef. Die Boer is die bullterrier, die Bonsmara van Suid-Afrika, die samekoms van al die sterkste nasies van Europa in een volk. Terwyl die individuele Europese volkere onderteel is, omdat hulle nooit nuwe bloed ingekry het nie, is de Boer gebou deur aanhoudende nuwe bloed wat ingeteel is in die nuwe, jongste volk op Aarde, die sterkste volk op aarde, doelgerig en spesifiek geteel vir hierdie land.

Die probleem met die woord Boer is dat dit verpolitiseer is. 'n Boer is die anti-imperilistiese volk wat opgestaan het en homself verset het teen die imperialistiese magte, veral teen die Verenigde Koningkryk van Britanje. Dit is vir hierdie rede dat die Boer vernietig en uitgewis moes word. Dit is vir hierdie rede dat die Boer deur sy eie mense in samewerking met Britanje tweetaligheid op die Boer afgeforseer het en dit is vir hierdie rede dat die woord Boer moes vervang word met die misleidende woord "Afrikaner". Die Boer is verwerp en uitgeskel as die regse blankes wat hul verset teen die wereldmagte. Oorheersend Afrikaanssprekend, maar gladnie uitsltuilik Afrikaanssprekende blankes van Suid-Afrika wat gedryf word deur onbuigbare patriotisme. Die Boer nooit Hollander nie, die Boer was nooit uitlsuitlik Afrikaanssprekend, Hollandssprekend of Engelssprekend nie, want die Boer is die eindproduk van die sterkstes onder die starkste nasies van Europa in een bevolkingsgroep. Die hedendaagse Boer bestaan nie meer hoofsaaklik uit Hollanders, Franse, Duitsers, Iere, Engelse en Russe nie, want oor die jare is nuwe bloed ingevoeg van Portugese, Grieke, Italianers.

Om politieke denkrigtings te gebruik om 'n volksidentiteit te bepaal skep meer verdeeltyd as eenheid. Om te se dat Afrikaners linkse liberale Afrikaanssprekende blankes is en dat Boer regse Afrikaanssprekende blankes is, is 'n misleidende leun. Om te se dat Engelssprekende Suid-Afrikaners linkse liberale is, is om vir jouself te lieg, want hier is meer regse, verrergse Engelssprekende, Duitse, Portugese, Griekse blanke Suid-Afrikaners as wat daar regse Afrikaanssprekende blankes in hierdie land is. By verre die meeste Afrikaanssprekende blankes is vandag slapgat linkse liberale gatkruipers.

Die Boere wat die Britte gesteun het teen hul eie was "Joiners" genoem as gevolg van hul politieke voorkeure, maar hulle was steeds Boere. Die Amerikaners wat regs is en vir die Republikeine stem is steeds Amerikaners. 'n Mens se politiek verander nie wie en wat hy is in bloed en vlees nie. Die Joiners was Boere wat nie met die Boere saamgestem het nie. Die oorgrote meerderheid SA blankes het oor die jare vir die Nasionale Party gestem, later het 'n kleiner getal vir die HNP gestem en toe vir die KP gestem. Baie Boere het oor die jare vir die Sappe gestekm, maar hulle was steeds Boere. Daar was Engelse, Portugese, Grieke, Duitsers wat lede was van die AWB en die mense het ook NP, HNP en KP gestem, net soos soveel Afrikaanssprekende PFP, DP en selfs vandag nog vir die DA stem. Jou politiek bepal nie jou ras nie en jou ras bepaal nie jou politiek nie. Boere is nie almal lede van die AWB nie. Afrikaanssprekendes is nie almal rassisitese haters van ander rasse, nasies en volkere nie.

Jou geloof maak ook nie van jou 'n Boer nie, want baie Boere was nie Christene nie en alle Boere het nie aan dieselfde kerk behoort nie. Baie Boere Generaals was vrymesselaars en dit is 'n onbetisbare erkende feit. Dit was altans Boere wat saammet die Britte gewerk het om ons te verander van Boer na Afrikaner. Dit was Christen Boere wat ons tweetalig gemaak het.

Joiners
Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, alle inwoners van Afrika is Afrikaners, alle burgers van hierdie land is Suid-Afrikaners. Hierdie land bestaan uit Zoeloes, Xhosas, Tswanas, Kleurlinge, Indiers sowel as Engelssprekende en Afrikaanssprekende Boere, asook Joiners. Die Joiners het hulself meer as 'n honderd jaar gelede onderskei van die Boere en hul doen dit vandag nog. Daar is steeds tot hierdie dag die antipatriotiese Joiners en die patriotiese Boere. Die taal onderskei nie die Joiners van die Boere nie. Kultuur en sport onderskei nie die Joiners van die Boere nie. Die kerk en geloof onderskei nie die Joiners van die Boere nie. Partypolitiek alleen onderskei nie die Joiners van die Boere nie. Die Joiner is hier gebore, maar weier om tweetalig te wees. Die Joiner het in 'n Afrikaanse huis grootgeword, maar is skaam vir sy taal. Die Joiner praat Afrikaans, maar is skaam vir sy eie herkoms en geskiedenis en distansieer homself vandag, soos meer as 'n honderd jaar gelede van die Boerevolk. Die Joiner is die adder.

Die Zoeloe en die Boer
As die Zoeloes wit was, sou hulle Boere gewees het in hul eie reg. Daar was nie so iets soos 'n Zoeloe nie. Shaka het die Zoeloe volk gemaak. Hy word alom erken as die stigter van die Zoeloes. Hy het die honderde klein swart stamme wat vir honderde jare onder mekaar baklei het in een volk saamgesnoer / geforseer. Behalwe die Boere is die Zoeloe steeds die enigste ander volk in Suid-Afrika wat die imperialistiese Groot Britanje teengestaan het. Doe Zoeloes het hulle stryd teen die Britte ook eers in 1906 verloor. Vandag is die Zoeloes ook verdeel as gevolg van patry politiek, maar almal bly steeds Zoeloes, onafgesien van hulle party politieke verskille. Lees gerus die kort en kragtige stuk "The Zulu Nation - A brief history"

Ons is die Boerevolk van Suid-Afrika en al wat ons en die Joiners van mekaar onderskei is trots en patriotisme. Dit wat die Zoeloe maak wat hy is, is ook dit wat die Boer maak wat hy is, volkstrots en patriotisme. Die belangrikste verskil tussen die Zoeloe en die Boer is dat die Zoeloe steeds Zoeloe praat, terwyl die Boer tweetalig gemaak is en nie suiwer deur sy taal alleen onderskei kan word van die Joiners nie.

Wie is welkom by die Boere?

Vandag het die woord Boer bloot 'n titel geword en daardie titel word deur "Boere" aan Afrikaners en Engelse toegeken en ook weggeneem, soos hulle goed dink.

As die woord “Afrikaner” of “Boer” impliseer dat dit enigiemand insluit wat Afrikaans as huistaal praat dan het ons 'n probleem.

As die woord “Afrikaner” of “Boer” impliseer dat dit beperk is tot 'n spesifieke groep blankes wat uitsluitlik Afrikaans praat en hulself as ekslusief ag, omdat hulle die taal bo die volk plaas wat die taal moet onderhou, dan het ons 'n probleem.

As die woord “Afrikaner” of “Boer” impliseer dat dit slegs toegeken kan word aan 'n spesifieke groep blankes wat aan spesifieke kerke behoort en nougesette denkrigtings volg dan het ons 'n probleem.

Vandag is hier, soos tydens die Anglo-Boere oorloe, Amerikaners en Britte wat na SA verhuis het oor die afgeope 20 tot 25 jaar, weereens om die BOERE te kom help. Hulle vereenselwig met en noem hulself BOERE! Die vraag is of ons hedendaagse Boere hulle hier wil he en hulle sal aanvaar soos die Boere van ouds?

Die hedendaagse Boere besef nie eens dat dit juis hul eie Boerehelde was wat ons herdoop het tot Afrikaners nie, dat dit hule eie Boerehelde was wat ons tweetalig gemaak het, juis toe hulle die geleentheid gehad het om ons 'n Afrikaanse land te kon gemaak het.

Lees gerus ook: "Is Afrikaners rigtingloos?"
Is Boere slegs uitsluitlik Afrikaanssprekende blankes wat aan spesifieke kerke behoort en Bybelversies op hul skryfbehoeftes druk?
Is die Afrikaanse taal 'n ononderhandelbare vereiste om as Boer te kwalifiseer?
As wat klassifiseer ons die Engelse, Duitsers, Grieke en Portugese met wie soveel Afrikaanse seuns en dogters getrou het? Is hulle bloot net Suid-Afrikaanse burgers? Is hulle kinders Afrikaners?
Is die Boere wat tog so graag trots die liberale selfverklaarde "Boer Basher" Antjie Krog se boeke lees darem welkom?
Gaan die Afrikaanse Boere die stryd alleen aanpak en, soos per die kriteria van soveel volkstaatbewegings, uitsluitlik Afrikaanssprekendes toelaat? Indien dit die geval is sal baie Boere hulle eie kleinkinders moet agterlaat en verwerp.
Wat is die verskil tussen die Boere wat in die eerste 180 vermeng het, die wat in die daaropvolgende 150 jaar vermeng het en die wat in die laaste 30 jaar vermeng het?

Ons moet dit baie duidelik vir mekaar se dat dit die groot Boere was wat hierdie tweetalige Afrikaans-Engelssprekende blanke Suid-Afrikaanse Boere geproduseer het.

Baie skole het Afrikaanse klasse en Engelse klasse. Die Afrikaanse klasse is vir die wit Afrikaanssprekende kinders en die Engelse klasse is vir die swartes, wat terselfdertyd dan ook vir die wit Engelssprekende kinders is. Dus sou dit beteken dat volgens die Afrikaanse skole is Engelssprekende wit kinders in werklikheid swartes en in die Afrikaanse skole word Engelse kinders doelbewus anti-Afrikaans grootgemaak.

Die Afrikaanse mens in SA skep sy eie vyande, deur almal om hom te vervreem, terwyl hy dit maar gemoedelik aanvaar wanneer sy seun of dogter met 'n nie-Afrikaner gaan trou.

Tog eienaardig dat soveel Portugese, Grieke en Engelse meer konserwatief is en meer regsdenkend is en meer bereid is om te veg as meeste Afrikaners. As mens vandag kyk na die Afrikaanssprekende blankes kan mens amper se dat dit die liberale deel van die SA bevolking is, want die oorgrote meerderheid Afrikaanse Boere blyk liberaal of eerder Joiners te wees.

Is dit jou taal wat jou maak, of is dit jy wat die taal maak? Maak jou taal van jou 'n Boer, of is dit jou plig as ouer en grootouer om jou half-Portugese kind of kleinkind te leer om Afrikaans te praat?

Die woord Afrikaner verwys by implikasie na iemand wat Afrikaans praat, terwyl 'n Boer verwys na 'n trotse patriot, onafgesien van die taal wat hy praat. Tog eienaardig dat ons dit so om-en-dom begryp. Die Boere het Iere, Franse, Duitsers, Hollanders, selfs Russiese Jode in hul geledere gehad, maar die Afrikaanse Joiner hoender is 'n snob wat elokusielesse gevolg het om homself te kan onderskei van die res van die Boere gespuis waarop hy neersien. So verward het die Akrikaner geword dat hy na BOERE Generaals soos Koos de la Rey verwys as Afrikaners - lees  "En die grootste Afrikaner is..."

So dit volg tog dat mens die vraag moet vra, as jy Afrikaans praat, beteken dit noodwendig dat jy 'n trotse patriot is wat bereid is om op te staan vir jou regte, te baklei vir jou nasate se toekoms?

In Amerika is almal trots Amerikaners, maar nie almal verwys na hulself as "Patriots" nie. In Suid-Afrika is ons of, Afrikaners, of Boere, of Rooinekke, of Grieke, of Portugese, en die Boere is uitsluitlik Afrikaanssprekende kerkgangers sonder wapens wat die volkstaatsbeweging ondersteun, omdat hulle soos Piet Retief glo dat hulle met die swart terroriste sal kan onderhandel vir 'n eie Afrikaanse Broederbond kerk Volkstaat.

Die aanvaller vra nie of jy Afrikaner, Boer, Rooinek, Grieks, Duits of Portugese is nie. As jy wit is, is jy die vyand en basta met die res. Volgens die swarte is al wat blanke is 'n "Settler", 'n "Colonialist", ‘n “Boer” hulle gee nie om hoe jy lyk, aan watter geloof jy behoort, watter taal jy praat nie.

Ons het vergeet wie ons is, die Boere leef binne ons, ons is die nasate en die produk van die Boere, die Boere was nie Afrikaanssprekend nie en hulle was nie Hollanders soos almal tog so graag te kenne wil gee nie, en ons wat almal dieselfde voel is nie almal Afrikaanssprekend nie. Die patriot is nie taalgebonde nie, die patriot is getrou aan sy land, nie aan 'n politieke party of aan 'n Afrikaanssprekende volk nie, want ons is 'n goed uitgebasterde Europese ras, soos die Bonsmara "a superior breed, performing better than other breeds in South Africa, a productive, adaptable, functionally efficient breed", want ons is die produk van al die sterkste nasies van Europa, te danke aan onderteling oor die afgelope 360 jaar wat steeds voortduur.

Wat 'n mite om te dink dat die Voortrekkers, later Boere, na 180 jaar suiwer Hollanders was. Wat 'n mite om te dink dat die Boere-Afrikaner, die Suid-Afrikaanse blanke na 360 jaar kwansuis 'n suiwer ras is, soos die een of ander "enkel mout whiskey".

Jou taal kannie jou voortbestaan verseker nie, maar jy kan die voortbestaan van jou taal verseker, ONAFGESIEN van die voortdurende onderteling van jou nasate. Daar is Portugese wat so onlangs as die 1970's uit Angola hierheen gevlug het, Pole wat in die 1970's en 1980's hierheen gevlug het wat vandag totaal verafrikaans het. Net so is daar Afrikaners wat oor die jare totaal en geheel en al verengels het. Daar is Engelse wat in hierdie land gebore is wat weier om Afrikaans te praat, omdat hulle nog al die jare neersien op die Afrikaner, die vyand van die Afrikaner, terwyl daar soveel Engelse mense is wat uitsluitlik Afrikaanse vriende het.

Daar is Engelssprekende blankes in Suid-Afrika wat oor die afgelope aantal jare BAIE MEER EN HARDER geveg het vir ons blanke velletjies as meeste Afrikaanssprekende blankes, selfs al is hul huistale Engels, Portugese of Duits! Daar is mense vanuit Amerika, Brittanje en ander oorsese lande wat in die afgelope 20 jaar hierheen verhuis het, juis om die Boere te kom help, net soos tydens die Anglo-Boere oorloë. Hulle kan skaars 'n woord Afrikaans praat, maar in hul HARTE is hulle meer Boer as baie sogenaamde "Boere". Dit was BUITELANDERS wat die voetwerk gedoen het om SA op Vlak 6 Volksmoord te klassifiseer. Daar is duisende BUITELANDERS wat optogte gehou het vir ons saak, BUITELANDERS wat die Boere van SA ondersteun, omdat hulle die BOERE respekteer. Ek ken Engelssprekende blankes wat meer BOER is as meeste Afrikaners ooit sal kan wees. Daar is Engelssprekende blankes wat 'n langer geskiedenis in Suid-Afrika het as sommige Afrikaanssprekende Afrikaners, wat meer trots en raseg is as baie slegte slapgat Afrikaners.

So wat het van die groot groepe Iere geword wat in die Anglo-Boere oorlog kom help het teen die Britte en nooit weer terug is Ierland toe nie? Het hulle Boere geword, of is hulle ook maar net nog Engelse in Suid-Afrika sonder afstammelinge wat nooit met Afrikaners vermeng het nie? Gaan lees gerus ook maar "What is a Boer?"

Sedert die stigting van die onafhanklike Republiek van Suid-Afrika waar Verwoerd  en Kie ons tot tweetaligheid gedwing het moet mens jouself vra, is jy 'n Engelse Afrikaner, 'n Afrikaanse Afrikaner, of is jy 'n tweetalige Boer soos Verwoerd en sy Broederbond Nasionale Partylede daardie tyd beoog het? Beteken dit dat Verwoerd van alle mense die Afrikaner uitverkoop en verraai het? As dit die geval was sou hy nie vermoor geword het nie. Die feit dat die nuwe vereenigde Afrikaanse Boere Republiek tweetalig gemaak was, was 'n besigheidstransaksie ten bate van die land se toekoms en die voortbestaan van die Boere volk, want anders sou onafhanklikheid nooit gebeur het nie.

Dan natuurlik is daar die kerk en geloof. Hoeveel "Boere" van vandag is "Mighty Men" wat die geldgierige liberale ANC gatlekker Skotsman aanhang? Boere wat verseg om Engels te praat, wat weier om saam met Engelse die stryd aan te vat, maar dan honderde kilometers ry sodat 'n Skotse ANC gatlekker 'n Engelse Bybel kan gebruik om in Engels met sy Boere kop te kan smokkel. As mens kyk na die getalle en daaroor dink dat meer as 250 000, amper uitsluitlik, Afrikaanse mans die pro-ANC skotsman aanhang, omdat hulle skynheilig genoeg is daarvoor, dan moet mens jouself vra, hoeveel Boere is daar werklik, want geen man met die hart van 'n Boer kan so skynheilig wees om so skynheilige pro-ANC Zuma ondersteuner geldmakery aan te hang nie en dan die vermetelheid te he om te verklaar dat slegs regse Afrikaanse mense Boere mag wees nie. Bly weg, ver weg van my af asseblief!

Een van die belangrikste kriteria om "Boer" te wees is mos om skynheilig Christen te wees. Bid voor hy die kos eet wat hy by Woolworths gekoop het. 'n Vissie op sy kar se agterruit en 'n ou Bybelversie op sy skryfbehoeftes, sodat hy meer mense, makliker, met meer oortuiging kan verneuk. Sekerlik die mees veragtelike kotsenswaardige eienskap van die Afrikaanssprekendes is die skynheilige gedweep van soveel van ons mense. 'n Eerlike mens hoef nie self vir jou te vertel dat hy eerlik en betroubaar is nie, net so hoef 'n Christen nie vir jou te vertel dat hy 'n Christen is nie, want jy sal dit in sy optrede waarneem. Slegs die skynheilige moet dit vir jou wys, uitblaker, daarmee te koop loop waar hy ook al gaan. Suip, vloek en skree tog so lekker terwyl hy sy rugbygod op Saterdag aanhang, terwyl hy dan met sy skynheilige vroom gesig in die voorste gestoeltes van die liberale kommunistiese Afrikaanse broederbond kerk sit op Sondagoggend, nog vrot van die babalas.

Veral die Afrikaner leef nog onder die naïewe waan dat Christene kwansuis nie steel, moor, belieg en bedrieg nie.

Ons staar algehele uitwissing in die oe, maar ons praat nog van Boer wees, wat ons nie kan definieer nie, ons praat nog van Afrikaner wees wat ons nie kan definieer nie, want ons weet nog nie wie ons is nie, want ons het onsself nog nie gevind nie. Hoe wil ons 'n oorlewingstryd gaan stry as ons nog nie eens weet wie ons is nie?

Meer Afrikaanse Boere het Afrikaanse Boere verraai en uitverkoop as enige ander nasie op aarde. Meer Christene het Christene verraai en uitverkoop as enige ander op aarde. Wanneer gaan mense besef dat daar net soveel joinerbloed, verraaierbloed en rugstekerbloed deur ons vloei as bloed van die trotse Boere Patriot?

"She is not a whore if she sleeps with thee, he and me, she is a whore if she has the heart of a whore" - George C. Scott in The Last Run (1971)

Jy is nie 'n Boer as jy 'n Afrikaner is nie, jy is nie 'n Boer as jy uitsluitlik Afrikaans of Hollands praat nie, jy is nie 'n Boer as jy 'dink' jy is van suiwer Hollandse afkoms nie, jy is nie 'n Boer as jy skynheilig met die Bybel onder jou arm rondstap nie, jy is 'n Boer as jy besef dat die Boer van weleer binne in jou leef, jy is 'n Boer as jy die HART het van 'n BOER, jy is 'n BOER as jy 'n TROTSE PATRIOT is!

'n Selfbejammerende slapgat hoender of 'n nederige haan?

Solank die Suid-Afrikaanse blanke, die Boer, homself bejammerend sien as die onderdrukte sal hy die onderdrukte Jannie-jammergat bly. Solank die Afrikaner aanhou om homself te bejammer, omdat hy onderdruk en uitgemoor word sal dit so voortduur. As jy aanhou se dat jy die "victim" is dan sal jy die "victim" wees en jy sal dit bly. Die swartes van die wêreld sien hulself vir duisende jare reeds as die Jannie-jammergat vertraptes, die sogenaamde "dispossessed majority" en hulle sal dit bly vir solank hulle aanhou om hulself as sulks uit te maak en hulself as sulks te sien, maar ons is nie hulle nie, want al vloei daar bloed van die joiners deur ons are, vul die bloed van Boere ons SLAGARE!

Hy gaan handig sy wapens vrywilliglik in by die SA Polisiestasies en wapenwinkels, vanwaar dit dan vryelik onder die swart magte uitgedeel word om ons blankes mee te vermoor, maar dan huil hy soos Jannie Jammergat agterna dat hy kwansuis deur die regering ontwapen is, so al asof die regering sy wapens gekonfiskeer het, maar die feit van die saak is dat hy vrywilliglik sy wapens gaan inhandig het, sonder enige druk. Niemand het die blankes se wapens gekonfiskeer nie, die wat dit ingehandig het, het dit vrywilliglik gedoen en dan is dit mense wat hulself Boere noem agterna. Die SA blanke is vandag meer bewapen as ooit tevore, dit neem vandag so min as twee tot drie weke vir wapenlisensies om uitgereik te word, maar die Boere word kwansuis ontwapen? Vra jouself eerder waarom die wapenwinkels vandag besiger is as ooit tevore, waarom dit vandag so vinnig gaan om wapenlisensies te kry, want dis 'n baie belangriker en groter vraag om te vra, eerder as om te tjank oor die kwansuise Boere wat hulle wapens vrywilliglik ingehandig het, juis duisende wapens wat later onder die swartes versprei is. Sou die Amerikaanse "Patriots" hulle wapens sommer so uit eie vrye wil gaan inhandig het?

Om suksesvol te wees is die grootste oorwinning oor jou vyand en onderdrukker en niks frustreer en demoraliseer hom meer as jou herhaaldelike sukses nie.

In die 1980's het 'n swart negervrou van die VSA deur SA gereis en lesings aangebied oor haar Doktorale tesis wat gehandel het oor die "nederigheid van die Afrikaner". Daarin het sy gewys hoe die Afrikaner een van die mees suksesvolste nasies op aarde is, maar steeds die nederigste van alle volke ter wêreld is. Nederigheid is nie selfbejammering nie, dis nie Jannie jammergat nie, nederigheid is grootsheid, dis 'n volksvolwassenheid!

"The only man who is really free is the one who can turn down an invitation to dinner without giving an excuse." - Jules Renard

Wanneer gaan ons ophou om verskonings te maak vir wie ons is, vir wat ons is, vir wat ons sin is en vir dit waarvoor ons staan? Wanneer gaan ons ophou om redes te soek om onsself te verdeel en te vervreem van mense wat ons steun? Wanneer gaan ons soos die Jode van regoor die wêreld opstaan vir dit wat hulle glo aan hulle behoort? Wanneer gaan ons besin oor ons toekoms as volk? Wanneer gaan ons ophou om ons volk te versaak vir ons taal, terwyl dit juis ons volk is wat die behoud van ons taal moet verseker? Of is dit maar goed so dat die kleurlinge en paar swartes die taal sal laat voortleef sonder ons, soos die liberale Afrikaanse skrywers en digters en letterkundiges glo?

Die feit dat die Boere hierdie land verloor het, dat hy onderdruk word, sy burgerskap so te se ontneem is, beteken nie dat hy moet gaan le en 'n selfbejammerende Jannie jammergat moet word nie. Hierdie "arme ek" houding wat die Boere aangeneem het is meer aftakelend, meer vernederend en meer skadelik vir die Boere Suid-Afrikaner as enige skade wat die regime ons kan aandoen.

Die Afrikaner het self sy taal vernietig deur sy kinders na Engelse skole te stuur en eerder Engels as Afrikaans te praat. Die Afrikaner het homself ontwapen deur vrywilliglik self sy wapens in te handig. Die Afrikaner het homself 'n Engelse Afrikaner gemaak deur self sy eie land tweetalig te maak. Die Afrikaner het self van die Engelse Suid-Afrikaner 'n Afrikaner gemaak deur hom tweetalig te maak. Of jy nou 'n Afrikaanse Engelsman is en of jy 'n Engelse Afrikaner is, Afrikaner bly jy Afrikaner, want jy het dit self geskep. Die Afrikaner het self sy geloof in God verruil vir 'n lojaliteit teenoor die kerk, omdat hy die kerk toegelaat het om dit aan hom te doen. Die Afrikaner het self sy siel aan die satan verkoop toe hy aangehou het om die kerk te ondersteun wat teen hom gedraai het en hom verraai het ten gunste van internasionale lidmaatskap van die kommunistiese Wereldraad van kerke. Die Afrikaner se Geloof in God is 'n werklike deel van sy kultuur en nie 'n verdwaalde lojaliteit aan 'n kommunistiese kerk wat hom herhaaldelik mislei en verraai nie. Die Afrikaner het self sy land weggegee deur “Ja” te stem toe hy moes “Nee” stem. Die Afrikaner het homself uitverkoop toe hy in die 1980 steeds vir die kommunis geinfiltreerde geliberaliseerde Nasionale Party gestem het. Die Afrikaner het self sy siel aan Mandela verkoop toe hy die nr.6 Rugby trui oor sy kop getrek het. Die Afrikaner het self sy land verkoop toe hy aangehou kerm het omdat hy nie internasionaal aan sport kon deelneem en internasionale erkenning vir sy kunste kon bekom nie. Die Afrikaner kan niemand anders blameer, behalwe homself nie en hopelik het hy nou daaruit geleer om dit nie weer te doen nie.

Dit het tyd geword dat die Afrikaner eerlik is met homself en sy eie foute en skandes aan homself te erken en verantwoordelikheid daarvoor te erken en dit te aanvaar, sodat hy weer sy trots kan herwin en 'n toekoms kan begin uitkerf vir ons kinders en toekomstige geslagte.

Dr. Armold Moll se dat die primere verskil tussen 'n lind en volwassene, die volwassene se vermoe is om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie foute en tekortkominge. Afrika sal altyd verskonings maak vir hul eie foute en tekortkominge en sal altyd iets of iemand anders, soos Apartheid of kolonialisme blameer vir hul eie onbeholpenheid. Ons is AFRIKANERS, ons is BOERE en daarom is ons VOLWASSE genoeg om self verantwoordelikheid te aanvaar vir ons eie foute en tekortkominge, dit te trotseer en te bowe te kom.

Hou op om jouself te bejammer en Jannie Jammergat te speel. Ons is self verantwoordelik vir dit waarin ons onsself vandag bevind. Niemand gaan jou kom help of red nie, jy is alleen op jou eie en hoe vinniger ons opstaan en onsself vind, ons identiteit ontdek, hoe vinniger sal ons weer 'n volk kan word wat die grootste bedreiging in ons geskiedenis sal kan aanvat.

Die Sjinese het 'n gesegde "When the student is ready his master will appear." Die Boere is leierloos, want die Boere is nog nie gereed vir 'n leier nie. Eers wanneer die Boer homself gevind het en besef wie en wat hy is, eers wanneer die Boer weer sy selfrespek en selftrots herwin het, eers dan sal hy gereed wees vir 'n leier en eers dan sal die leier sy opwagting maak.

"The Lion King" as uitbeelding van ons situasie

Gaan neem gerus weer die DVD uit en kyk weer na die film vanuit die volgende perspektief:

Mufasa, die Nasionale Party, lei die land na welvaart en omskep dit in die land van melk en heuning. Sy jaloerse broer, Scar wat die rol van die liberales vertolk, bevriend die ondankbare massa swart hiënas.

Die liberale Joiner, Scar, onttroon sy NP broer met die hulp van die swart massa hiënas. Scar verban sy seun, Simba die Boerseun, en beskuldig hom van alles wat onmenslik en gruwelik is. Simba die Boer word selfs beskuldig daarvan dat hy verantwoordelik is vir die vernietiging van die volk (die moord op Mufasa sy vader). Scar, die gemene liberale Joiner, breek Simba die Boer se selfbeeld af tot in die grond toe, sodat hy selfs skaam word vir homself. Sy vader se naam mag nie eers genoem word nie en al sy bydraes tot die eens florerende land word misken. Simba die Boer word 'n papbroekige selfbejammerende lafaard.

Nadat Scar die land oorneem en dit saam met / namens die hiënas regeer verval die land in 'n dorre droe land sonder kos of water. Die land verval in wanhoop en mismoedigheid. Die hienas moor en roof en plunder sover hulle gaan en vernietig die land.

Dan onthou Simba wie hy werklik is, hy vind Simba homself en keer terug. Hy onttroon vir Scar die liberale joiner skuim en verdryf die hiënas landuit.

"You have forgotten who you are my son", "You are my son, I live inside you", "Remember who you are Simba".

Simba kon dit alles eers vermag nadat hy besef het wie en wat hy is, eers toe hy besef het dat hy die bloed van sy vader en die vorige groot konings binne hom dra, dat hy die opvolger en koning was wat moet regeer. Hy trek saam met hom almal wat patrioties is teenoor die land en lojaal is teenoor hom, selfs die wat nie eens leeus is nie.

Toe kon hy weer koning kraai, sy land weer ophou en weer welvaart skep.

Voordat ons, onsself nie as deel van hierdie land sien nie sal ons nie weer tot ons reg kan kom nie. Solank ons nie Suid-Afrikaners word wat in Suid-Afrika gebore, wat hier gemaak is, uit hierdie land vir hierdie land en wat hierdie land as ons vaderland, ons stamland erken nie, sal ons nooit weer hier koning kraai nie. Solank ons onsself as Hollandse, Engelse of Franse afstammelinge beskou, net soos wat die swartes ons beskou, sal ons NOOIT weer hier koning kraai nie. Ons het nie eers, terwyl ons die land besit het eienaarskap daarvan aanvaar nie, want ons wou te graag aan Holland vaskleef, te graag aan Brittanje vaskleef, want dit is mos kwansuis ons stamlande van voor die onderteling 360 jaar gelede. As jy nou nog, na 360 jaar, amper vier eeue later, steeds aan Holland as jou stamland vaskleef, dan het jy nog nooit wortelgeskiet in hierdie land nie, want dan is hierdie land vir jou, soos vir die "Last British Outpost" rooinekke in Natal, ook maar net 'n tydelike blyplek, totdat jy weer terugkeer na jou “Home” stamland. Lees ook "Afrikaans en sy Nederlandse bande"

Na 360 jaar het ek slegs een stamland, SUID-AFRIKA! Hier in hierdie land lê die sweet en die bloed van my voorvaders, nie in die een of ander sogenaamde stamland van 360 jaar gelede nie. Sedert 1681 is al my voorouers hier ter aarde gestel, geslag, na geslag, na geslag. Wanneer mag ek myself dan nou Suid-Afrikaner ag? Wanneer mag ek hierdie land dan nou as my stamland aanvaar? Wanneer mag ek dan nou ophou om van Hollandse afkoms of Britse, of Franse afkoms te wees? Gaan ons oor 'n verdere 360 jaar nog steeds moet huil oor Holland, Engeland, Frankryk of Duitsland as ons stamlande? Wanneer mag ek dan toegelaat word om trotse patriot van SUID-AFRIKAANSE afkoms, TROTS BOER te wees? Suid-Afrika kan nooit en sal nooit 'n Afrikaanse land wees nie, want ons Boere voorouers het die kanse daarvoor vernietig deur ons tweetalig te maak en sedert 1961 is die Boer amptelik 'n tweetalige Boer volk. Wanneer gaan ons toegelaat word om ons volk se toekoms te verseker, sodat dat daar iemand sal oor wees wat ons taal sal kan laat bly lewe?

Waarom is dit so 'n gesukkel om die blankes van Suid-Afrika te kry om Suid-Afrikaners te word?

Wanneer gaan ons besef wat ons is en wie ons is en waar ons SUID-AFRIKAANSE wortels le? Wanneer gaan ons besef dat ons BOERE is, want die bloed van die BOER vloei deur ons slagare, die BOER leef binne in ons. Wanneer gaan ons besef dat ons die Bullterriers van SUID-AFRIKA is, dat ons die Bonsmara van SUID-AFRIKA is, dat ons doelgerig ingeteel is uit die sterkste nasies van Europa - "a superior breed, performing better than all other breeds in South Africa, a productive, adaptable, functionally efficient breed". Hoeveel duideliker kan mens dit nog stel?

Die haan hoef nie die hok te besit om steeds koning te kraai nie, want die haan se trots, sy sterk selfbeeld, sy trots en sy selfvertroue laat hom altyd koning kraai, maak nie saak waar en in watter hok hy is nie. Die haan hoef nie die hok te besit om dit te verdedig en hom by al sy henne en kuikens te skaar nie, want hy kraai altyd koning in die hok waarin hy homself bevind.

Hoe onderskei jy tussen 'n Joiner en 'n BOER? Maklik, kyk  wie se oe is oop, besef die gevaar en staan langs jou, wie veg die stryd saammet jou, onafgesien van sy taal of kerk, want dit is die BOER.
Die Joiner is blind en probeer die vyand tegemoed kom, bevriend, na hom vry en ooreenkomste met hom aangaan, gatpruip in kort.
Die BOERE is die wat besig is om die wereld te vertel wat werklik in SA aan die gang is en wat hulself gereedmaak vir wat voorle.

Wanneer gan ons begin onderskei tussen BOERE en JOINERS, eerder as om mekaar te verdeel onder AFRIKANERS en BOERE opgrond van Kerk en Taal?

Wanneer gaan ons besef wie ons is, sodat ons BOERE weer trots kan KONING KRAAI in hierdie hok?

6 comments:

 1. Lees gerus ook: Die Verborge Hand agter die Boereoorlog.
  http://www.wendag.com/forum/showthread.php/941-Die-Verborge-Hand-agter-die-Boereoorlog.
  en ook: BOEKE oor die BOERVOLK
  http://www.oocities.org/capitolhill/4831/boeke.html
  My Lewe en My Strewe. Deur Generaal Manie Maritz. Die boek was verban onder die Unie en RSA regerings, vir byna 55 jaar en toe in die laat sewentiger jare is daar net toegelaat dat 6000 van hulle herdruk word. Hierdie boek is deur Gen. Maritz self geskryf, hy was een van die mees bekende Boere genearaals tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899-1902 en het die Britte totaal ore aangesit in die wes en noord Kaap. Die boek handel oor die 1899-1902 Boereoorlog en die verraad van Gen.Jannie Smuts. Dit het ook insigte op die toekoms soos wat Gen. Maritz dit daai dae reeds gesien het.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hierdie URL(webadres) hierbo het totniet gegaan toe Geocities toegemaak het, ek is stadig besig om dit weer te herstel, moet alles van voor af oordoen.
   Maar die boek van Gen Manie Maritz hierbo genoem "My Lewe En Strewe" kan jul gratis gaan aflaai by die skakel.

   Ek het toestemming van die kopiereg eienaar om dit gratis aan te bied vir aflaai.

   http://www.boervolkradio.co.za/aflaai.php

   Delete
 2. Ek sal my reeds verontskuldig oor my Afrikaans, eks 'n Hollander en ek is besig om Afrikaans te leer.
  Eks getroud met 'n Suid-Afrikaner vrou.

  Jys reg: Julle stam af van die sterkste nasies in Europa!

  Mar dit lyk as of jy jou skaam vir jou afkoms. Hoekom wil jy jou afkoms vergeet? Julle het 'n eie identiteit, julle is Suid-Afrikaner.
  Dis hoekom ek dink jy moet dit nie so sien nie!

  Keer dit om:
  Weet jy hoe verskriklik trots baie mense in Holland en Europa is dat hulle mag/kan se dat hulle een van die voorouers is van die SUID-AFRIKANERS?
  EK WEET SELFS SEKER dat ons Hollanders BAIE TROTSER is dat ons julle voorouers is dan dat julle trots is op julle Hollandse afkoms.

  En vir my persoonlik:
  Ek is verskriklik bly, bevoorreg en trots dat ek 'n seun is van 'n skitterende SUID-AFRIKANER familie!
  En ek is nie alleen besig om Afrikaans te leer uit respek vir my nuwe familie nie:
  ....mar ook omdat Afrikaans 'n pragtige taal is.

  ReplyDelete
 3. Jy het duidelik nie die stuk goed verstaan nie. Dalk moet jy dit weer lees.
  Ek het my familie se geskiedenis nagevolg in alle rigtings sover terug as wat ek kan, wat in Nederland strek terug tot 30th December 1646. Ons familie word nagevors deur 'n groep mense, waarvan ekself lid van die span is al vir dekades lank.
  Ek en my vrou het ons familiegeskiedenis na alle kante nagevors en ons kinders is deel daarvan.
  Ons het 'n rype geskiedenis wat strek van Nederland, Frankryk, Duitsland, Brittanje, Italie, Rusland en soveel ander.
  Die Groottrek is begin op my familie se grond en ook die Grensoorloe is op my familie se plaas begin.
  Jy het geen idee wat trots beteken nie, want na dekades wat ek en my vrou hierdie land deurgereis het om grafstene te fotografeer, te korrspondeer oor die wereld heen, is die een groot verskil, dat ons nie in die waan leef dat ons Hollanders is nie, want ons is nie en ons kan dit bewys en dis wat min ander mense kan se, want bitter, bitter min mense het ooit sulke navorsing aangedurf.
  Almal wat tog so graag tjank oor hul herkoms en hul sogenaamde stamlande, gaan vra vir hulle wat weet hulle van hul familiegeskiedenis en jy sal vind dat minder as 1% van mense weet waarvandaan hulle kom en dis waarom hulle so maklik aan hul neuse gelei kan word en dis waarom hulle dink ons kom van een land af.
  Ek is trots of Suid-Afrikaner te wees, om Boer te wees, want ek weet en verstaan wat die woorde beteken.
  Ek is trots op wat die Boerevolk vermag het in hierdie land tot voor 1994 en ek verag elke Europese en oorseese land se bydrae tot die aftakeling daarvan deurdat hulle 'n kommunistiese terroristebeweging gefinnasier en gesteun het om my land te vernietig. So ek vee my gat af aan hul kwansuise trots, want dit is juis tedanke aan hulle dat hierdie land in die toestand is wat dit vandag is, dit is juis tedanke aan hulle steun en finansiering van die ANC en hulle terroriste aktiwiteite dat my kinders vandag geen toekoms het in my land nie.
  Dit is nie Europeers wat hierdie land opgebou het nie,. dit was BOERE wat hierdie land van my opgebou het tot die magtige land wat dit was teen 1994, maar die was EUROPEERS tesame met ander lande wat die terroriste en kommuniste gesteun en gefinansier het om dit te vernietig.
  Ek is trots SUID-AFRIKANER, trots BOER, trots AFRIKAANSSPREKEND, trots TWEETALIGE BOERE SUID-AFRIKANER!
  Ek ken my herkoms vanuit elke Europese land soos wat dit oor die afgelope 360 ontwikkel het, maar so ook ken ek my geskiedenis, omdat ek nie net Afrikaans kan lees nie, maar ook Duits, Frans en Hollands kan lees en dus boeke gelees het waarvan bittermin Suid-Afrikaners eers gehoor het en daarom weet ek ook wie my volk vernietig het, wie my land vernietig het en dus het ek geen trots op lande en nasies wat my land SUID-AFRIKA afgebreek het met hul proterrorisme nie.
  Ek is patriot van HIERDIE LAND MY LAND ek is nie patriot van enige ander land nie en beslis van geen land wat 'n bydrae gehad het in die aftakeling van my volk en my land nie.
  Ek is trots op my Boerevolk wat hierdie land gebou het.
  Na meer as dertig jaar wat ek en my vrou ons familiegeskiedenis navors het ons 'n baie goeie indruk van wie ons is en waarvandaan ons kom, maar my trots le nie in waarvandaan ek kom nie, maar eerder in wat ons hier in hierdie land vermag het en bereik het, wat my voorvaders se direkte bydrae was tot hierdie land, dit is my trots, want ek is 'n SUID-AFRIKANER 'n BOER.

  ReplyDelete
 4. Hierdie stelling in die artikel " Die Sjinese het 'n gesegde "When the student is ready his master will appear." Die Boere is leierloos, want die Boere is nog nie gereed vir 'n leier nie. Eers wanneer die Boer homself gevind het en besef wie en wat hy is, eers wanneer die Boer weer sy selfrespek en selftrots herwin het, eers dan sal hy gereed wees vir 'n leier en eers dan sal die leier sy opwagting maak. " is wat ons as Transvaalse Separatiste reeds vanaf 1983 aan almal probeer vertel, geen groep, beweging, organisasie, party of wat ookal sal die Boervolk kan vry maak, dit is die Boervolk self wat hom sal moet vrymaak alleen nadat hy en massa weer begin besef hy is Boervolk en nie 'n Poespasvolk.

  ReplyDelete
 5. Gaan lees gerus ook:
  The secret war against the Afrikaners
  Piet Swanepoel
  29 July 2012
  Piet Swanepoel questions the motives of British jingoes who claimed to be fighting apartheid
  http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid=315564&sn=Detail

  ReplyDelete